Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Frihetskampen, i alle sine former

Traum und Albtraum: Amerika und die vielen Gesichter der Freiheit
Forfatter: Julian Heißler
Forlag: Herder, (Tyskland)
USA / Ifølge OECD-statistikk har under en tredel av den amerikanske befolkning tillit til sin regjering. Fra etniske konflikter, en nylig endret abortlov og utbredt vold – våpenlobbyen kjemper fremdeles for friheten til å kunne drepe, selv om flertallet i USA vil ha mer restriktive våpenlover. Er avveiningen mellom frihet og sikkerhet en fiasko?

I USA – the land of the free and home of the brave – finnes neppe et begrep som har flere definisjoner enn ‘frihet’. Det var en grunnpilar i de daværende tretten britiske kolonienes uavhengighetserklæring av 4. juli 1776, med formuleringen «Vi mener at dette er selvklare sannheter: at alle mennesker er født like, og at de har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Blant disse er retten til livet, til friheten og til å søke lykke.»  Det var sannheter med modifikasjoner. ‘Skaperen’ hadde liten kontroll over det faktum at mannlige amerikanere fra First Nations og afrikanskamerikanere ikke telte med blant ‘alle mennesker’. En stor del av disse gruppene var slaver, inklusive arbeidere på Thomas Jeffersons . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Ranveig Eckhoff
Ranveig Eckhoff
Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.

Du vil kanskje også like