Nobelprisvinner og tidligere fribyforfatter Svetlana Aleksijevitsj. AFP PHOTO / DPA / ARNO BURGI

Frie stemmer i fare

Samme uken som Nobelprisen i litteratur går til en tidligere fribyforfatter, foreslår Regjeringen nye kutt som vil gjøre det svært vanskelig å gi forfulgte forfattere beskyttelse i Norge.

Email: hege@norskpen.no
Publisert: 2015-10-14

For første gang blir Nobelprisen i litteratur i år tildelt en tidligere fribyforfatter. Svetlana Aleksijevitsj har opplevd trakassering og forfølgelse i sitt hjemland Hviterussland som følge av sitt forfatterskap, og ble tatt imot i Gøteborg som fribyforfatter i 2006. Hit til Norge har det kommet i alt 58 forfulgte forfattere, journalister, skribenter, bloggere, tegnere og musikere siden ordningen ble etablert i Norge, med Stavanger som første friby i 1996. For første gang står vi imidlertid nå i fare for ikke å kunne ta imot nye forfulgte forfattere til Norge.
I statsbudsjettet for 2016 foreslår nemlig Regjeringen å redusere kvoten for flyktninger fra andre land enn Syria fra 1120 til 120. Dette vil ramme flyktninger som ellers ville ha kunnet komme til Norge som kvoteflyktninger. Blant disse er altså skribenter som er blitt truet for bruk av sin ytringsfrihet, og som er blitt invitert til norske byer som fribyforfattere under fribyordningen.

Verdifulle stemmer. Fribyordningen for forfulgte forfattere må ikke rammes. Forfattere, skribenter, journalister, bloggere og tegnere er frie internasjonale stemmer. Forfulgte forfattere kommer til Norge som en del av en sammensatt gruppe kvoteflyktninger. Skal fribyordningen fortsatt være en garanti for at skribenter kan ytre seg fritt, må kvoten for flyktninger fra land utenom Syria ikke reduseres, men komme i tillegg til kvoten for syriske flyktninger.
Fribyforfatterne representerer de talløse uavhengige, kritiske og skapende ytrerne verden over som blir forfulgt, fengslet eller for alltid brakt til taushet. Ved at Norge tar imot forfulgte forfattere, tar vi ikke bare et viktig standpunkt i forsvaret av ytringsfriheten, men bidrar konkret til å hjelpe eller redde mennesker og sikre at deres stemmer blir hørt.

Løftebrudd. Regjeringens dramatiske kuttforslag kommer altså paradoksalt nok samtidig med denne ukens kunngjøring av Nobelprisen i litteratur til den tidligere fribyforfatteren Svetlana Aleksijevitsj. Justisdepartementets forslag til kutt er også i konflikt med Utenriksdepartementets satsning på menneskerettigheter og ytringsfrihet slik den er beskrevet i Stortingsmelding 10 (2014–2015): Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Dersom Regjeringen mener alvor med sin satsning på menneskerettigheter og ytringsfrihet, må den stå ved løftene om å øke …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.