Frie markeder er en illusjon

John Mikler hevder at verdens største bedrifter er så økonomisk overlegne sine konkurrenter at det blir feil å snakke om globale markeder og fri konkurranse.

frie markeder
Hansen er fast anmelder i Ny Tid.

The Political Power of Global Corporations

John Mikler

Polity Press

USA

Ingen nye aktører klarer å etablere seg i markeder preget av monopolliknende tendenser. Mikler hevder at de store firmaene heller enn å konkurrere i frie markeder, definerer og kontrollerer dem. Det er utgangspunktet for hans studie av globale selskapers politiske makt i boken The Political Power of Global Corporations.

«Globale» vs. «store» firmaer. Mikler påpeker først at bare et lite antall av det som ofte omtales som «globale selskaper», virkelig er det. UNCTAD definerer selskaper som globale dersom de har mer enn 60 prosent ansatte fra andre nasjonaliteter enn der hovedsetet ligger, at mer enn 60 prosent av salgsinntektene kommer fra andre land enn der hovedsetet ligger, og det samme med aksjekapitalen. Med denne forståelsen finnes det ikke mange globale firmaer i verden i dag. Mikler er derfor opptatt av at vi «re-territorialiserer» vår forståelse av globale selskaper. Walmart brukes som eksempel på et selskap mange omtaler som «globalt», men som etter den ovennevnte forståelsen er entydig amerikansk.

Store selskapers politiske makt er geografisk forankret heller enn global.

Store selskapers politiske makt er geografisk forankret heller enn global. Mikler viser oss en rekke eksempler på at store selskaper forhandler frem gunstige avtaler for seg selv i enkelte land, og på den måten bidrar til at det globale finansielle landskapet differensieres og utnyttes.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

---

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.