Fri film – eller?


Filmsensuren i sin nåværende form må bort. Dette er bakgrunnen for starten av Foreningen Fri Film, sier redaktør Bjørn Bjørnsen til Orientering.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2017-06-15

23. mars 1968
Av: Kjell Cordtsen, redaktør

Foreningen tar sikte på å vise Vilgot Sjömans totalforbudte Jag är nyfiken – gul som lukket forestilling først i april. Medlemmer kan de bli som enten abonnerer på ett av våre filmtidsskrifter, som er medlem av en filmklubb eller tegner medlemskap i Fri Film ved å fylle ut den vedlagte blanketten i en PAX-bok, skrevet av Vilgot Sjöman om forberedelsen av og opptakene til denne filmen.

Hvis Fri Film vinner den sannsynlige rettssaken mot Justisdepartementet, vil filmsensuren i realiteten være uthulet.

«Sensuren i dag skamferer en rekke kunstnerisk verdifulle filmer. Dette kan den gjøre uten noen som helst slags kontroll. I andre tilfelle har den valgt totalforbud fremfor å bryte den kunstneriske helheten i en film.

Et øyeblikkelig krav må derfor være adgangen til appell. Vi må finne frem til et system der filmkontrollens funksjon blir av mer rådgivende karakter enn i dag,» sier Bjørn Bjørnsen.

Abonnement kr 195/kvartal

«Slik det hele nå fungerer, er filmsensuren den eneste gren av forvaltningen hvis avgjørelser ikke kan overprøves.

Jeg mener at filmsensuren har satt seg på samme nivå som påtalemyndigheten i saken mot Christian Krohg og Hans Jæger i det forrige århundre. Det finnes ikke noe som helst slags betent sex i den angjeldende filmen, men åpen erotikk.

«Hvis filmkontrollen mener åpen erotikk virker forrående eller krenker bluferdigheten, da har den stilt seg på reaksjonens side.

«Dette er en seriøs film, og jeg kan ikke se annet enn at film i dag prinsipielt må komme i samme stilling som teater og litteratur.»

Mange har kalt «Jag er nyfiken – gul» en politisk film.

«Filmen er politisk for så vidt som den representerer en harsellas over det samfunn vi har. I Vest-Tyskland er det da heller ikke sexen som er blitt klippet bort, men de mest politiske sekvensene.

Jag er nyfiken – gul er ingen alle deler vellykket film. Men den er ærlig, ambisiøs og betegner et forsøk på å skape en ny filmtradisjon. Derfor er det tøv å forby den,» sier Bjørnsen.

«Det skal følgelig bli spennende å se hva Justisdepartementet vil gjøre. Fri Film tar sikte på å oppheve virkningene av et totalforbud, og det er mitt inntrykk at departementet har satt himmel og jord i bevegelse for …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)