Fremtidens helsevesen? 

Hvis du blir syk, er det fordi du har vært for dårlig til å følge med på helsetallene dine.
Steffen Moestrup
Email: moestrup@gmail.com
Publisert: 16.06.2016

Denne korte video har til formål at brande ideen om mere selvmonitorering i sundhedssektoren. Afsenderen er Hitachi, som har en kommerciel interesse i at fremskynde denne proces, da de blandt andet udvikler og producerer enheder, der kan anvendes til selvmonitorering. Filmen illustrerer et fremtidsscenarie (i venlige farver og med glad lyd), hvor patienten i højere grad får indsigt i sine data og kontinuerligt måler på diverse sundhedsparametre.

Mere ansvar for egen sundhed overlades derved til patienten. Lidt overdrevent kunne man sige, at hvis du bliver syg, er det fordi, du ikke har holdt godt nok øje med dine sundhedsdata. Allerede i dag ser vi læger, der anbefaler selvmonitorerings-apps til eksempelvist diabetespatienter. Dette kan være hensigtsmæssigt, men illustrerer også et skred over mod dels mere ansvar for egen sundhed og dels en tro på, at hvis vi får indsigt i data og målinger, så kan vi højere grad selv kontrollere, om vi bliver syge eller ej. Det er en delvist bedragerisk indstilling. Vi har da også allerede set en slagside i form af «cybercondria», hvor folk begynder at føle sig syge på baggrund af de tal, de selv måler sig frem til.

VIDEO: Healthcare 2025 – A future vision of connected health services for Hitachi:

Kommentarer