Fremmedspråk – ut eller inn i skolen?

I radioprogrammet «Dagsnytt 18» 23. mai fortalte utdanningsminister Kristin Clemet at «regjeringen ønsker at studenter skal kunne bevege seg fritt over landegrensene» i studiene sine. For at dette skal bli en realitet, må de naturligvis beherske aktuelle fremmedspråk. Det er derfor positivt at et annet fremmedspråk enn engelsk nå blir obligatorisk i ungdomsskolen. Men ingen […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I radioprogrammet «Dagsnytt 18» 23. mai fortalte

utdanningsminister Kristin Clemet at «regjeringen ønsker

at studenter skal kunne bevege seg fritt over

landegrensene» i studiene sine. For at dette skal bli en

realitet, må de naturligvis beherske aktuelle

fremmedspråk. Det er derfor positivt at et annet

fremmedspråk enn engelsk nå blir obligatorisk i

ungdomsskolen. Men ingen oppnår et språklig nivå for

studier i andre land med ungdomsskolenivå i for eksempel

fransk eller spansk fra ungdomsskolen. Det er derfor et

stort paradoks når videregående skoler pga. endringer i

skolefinansieringen fra i høst legger ned tilbudene om

undervisning i c-språk. Vi opplever til og med at elever

som i disse dager avslutter første år av en toårig

c-språk- undervisning på enkelte videregående skoler, blir

fratatt muligheten til å avslutte denne. Hvis norske

elever etter avsluttet videregående skole skal være i

stand til å studere i andre land enn engelskspråklige, må

undervisningen i andre fremmedspråk styrkes på alle

nivåer.

Som far til to ungdomsskoleelever vil jeg gjerne vite hva

Kristin Clemet vil gjøre for at undervisningstilbudet i

fremmedspråk i det minste opprettholdes på videregående

nivå – og som fransklærer ønsker jeg å vite hva du kan

gjøre for at de elevene som har begynt sine studier i et

c-språk skal få fullføre undervisningen.

Ole-Jacob Christensen

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here