TRANDUM 20160428. Et fly tar av fra Gardermoen like ved utlendingsinternatet på Trandum. Trandum skal utvides med en ny modul (Modul 3) som skal i drift i løpet av 2016. Den nye modulen vil gi 90 ekstra sengeplasser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» Legen som vurderer om mennesker på Trandum er friske nok til å forlate landet, er samtidig en aktiv debattant på innvandringsfiendtlige nettsteder.

gunnar-faehn-med-sin-utmerkelse-foto-olav
Gunnar Fæhn

Ny Tid kan avsløre at en av legene som siden 2004 har hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, ved flere anledninger har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på fremmedfiendtlige nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat. «Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

skjermbilde-385Under en artikkel om den økte oppslutningen hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida, skriver legen: «Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!»
Han har også vært aktiv på svenske Avpixlat: «Kom deg raskt, Jimmy (Åkesson, tidligere leder for Sverigedemokratene, red. anm.) – Sverige og Norden trenger deg», skriver han under en artikkel om at den tidligere SD-lederen var blitt sykmeldt.
skjermbilde-377Legen heter Gunnar Fæhn, kommenterer under profilnavnet «Gnrf» og har de siste 12 årene vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S. I tillegg er han sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge (såkalte fit for fly-erklæringer). Denne dobbeltrollen – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – ble av Sivilombudsmannen trukket frem som uheldig etter deres besøk ved internatet i mai 2015.

Problematisk. Leder i Legeforeningens etikkråd Svein Aarseth mener det er problematisk at legen som har ansvar for de innsatte på Trandum gir uttrykk for fremmedfiendtlige holdninger på nett.

«Gitt at dette er samme person, vil jeg si at det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet, der han fyller en dobbeltrolle som behandler og sakkyndig – og sitter med ansvar for å vurdere om mennesker er friske nok til å forlate landet eller ikke,» sier Aarseth når Ny Tid viser ham de aktuelle kommentarene.

Han forventer at Politiets utlendingsenhet følger opp kommentarene med legen:
«Ledelsen på Trandum bør vurdere i hvilken grad disse holdningene kan sies å påvirke hans yrkesutøvelse som lege,» sier Aarseth, og legger til at etikkrådet så langt ikke har mottatt noen klage på Legetjenester A/S.

«Det er problematisk at han uttrykker seg på denne måten samtidig som han har en krevende stilling på utlendingsinternatet.»

«Graverende.» Leder for Antirasistisk senter Rune Berglund Steen reagerer på at en lege har så fiendtlige holdninger til menneskene han er satt til å behandle.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer