TRANDUM 20160428. Et fly tar av fra Gardermoen like ved utlendingsinternatet på Trandum. Trandum skal utvides med en ny modul (Modul 3) som skal i drift i løpet av 2016. Den nye modulen vil gi 90 ekstra sengeplasser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fremmedfiendtlig asyl-lege på Trandum


«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!» Legen som vurderer om mennesker på Trandum er friske nok til å forlate landet, er samtidig en aktiv debattant på innvandringsfiendtlige nettsteder.

gunnar-faehn-med-sin-utmerkelse-foto-olav
Gunnar Fæhn

Ny Tid kan avsløre at en av legene som siden 2004 har hatt ansvar for helsetilbudet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum, ved flere anledninger har uttrykt seg svært kritisk til innvandring og asylsøkere på fremmedfiendtlige nettsteder som Document.no, Human Rights Service (HRS) og det svenske nettstedet Avpixlat. «Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader,» skrev legen i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden.

skjermbilde-385Under en artikkel om den økte oppslutningen hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida, skriver legen: «Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!»
Han har også vært aktiv på svenske Avpixlat: «Kom deg raskt, Jimmy (Åkesson, tidligere leder for Sverigedemokratene, red. anm.) – Sverige og Norden trenger deg», skriver han under en artikkel om at den tidligere SD-lederen var blitt sykmeldt.
skjermbilde-377Legen heter Gunnar Fæhn, kommenterer under profilnavnet «Gnrf» og har de siste 12 årene vært hovedansvarlig for helsetilbudet på Trandum, som leies inn av hans firma Legetjenester A/S. I tillegg er han sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum er i helsemessig god nok stand til å bli deportert fra Norge (såkalte fit for fly-erklæringer). Denne dobbeltrollen – kombinasjonen av behandler, sakkyndig og privat innleid – ble av Sivilombudsmannen trukket frem som …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

3 kommentarer

  1. Tilsvar fra Utlendingsinternatets Kristina Vee Lærgreid:

    Vi har stor forståelse for at utlendingene som sitter på utlendingsinternatet i påvente av retur til hjemlandet er i en belastende situasjon, og nettopp derfor er det så viktig at våre ansatte forvalter det ansvaret som ligger til jobben den aller beste måte.

    Min erfaring i den tiden jeg har vært leder ved Politiets utlendingsinternat er at innsatte behandles med stor grad av respekt og profesjonalitet, noe som også bekreftes både i Sivilombudsmannens rapport, i de jevnlige besøkene vi har av Tilsynsrådet og konkrete uttalelser fra innsatte. Sivilombudsmannen uttaler i sin siste rapport: “De ansatte på internatet fikk i all hovedsak gode tilbakemeldinger fra de internerte. Mange uttalte at de ansatte behandlet dem respektfullt og gav dem nødvendig bistand til daglige gjøremål”. Jeg opplever at vi har en ansattgruppe som hver eneste dag strekker seg langt for å gi de vi har i vår varetekt et så verdig opphold som mulig innenfor de rammene som er. Hvis noen skulle mene noe annet, er jeg selvfølgelig tilgjengelig for både å lytte til det og ta det på alvor når det måtte være. Det vil selvsagt ikke telle negativt for den som opplyser om kritikkverdige forhold. PU har også andre måter man kan varsle anonymt. Min viktigste jobb som leder er jo å ivareta de ansatte og innsatte.

    Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken av maktbrukt. Vi stiller oss også undrende til kritikken om at man bør ha politifaglig bakgrunn for å jobbe på internatet. Ansatte på Trandum har en bred bakgrunn både hva gjelder utdanning og erfaring. Mange ansatte har erfaring fra forsvaret, kriminalomsorgen, skoleetaten, barnevernet og helsevesenet for å nevne noe. I tillegg vektlegger vi språkkompetanse, og ikke minst evne til å ivareta mennesker i en utfordrende situasjon i rekrutteringsprosesser. Vi har stort fokus på å rekruttere mennesker med motivasjon og personlige egenskaper som kreves for å ivareta den viktige oppgaven det er å jobbe på utlendingsinternatet. Nyansatte får en skreddersydd utdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter som strekker seg over 8 uker, hvor blant annet sikkerhet og krisehåndtering er en del av opplæringen. I tillegg har vi stort fokus på øvelser og trening som faste aktiviteter gjennom hele året.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)