Fremfor alt ikke skade

Det blåser en nyscientistisk vind over landet. Den har i og for seg blåst ganske lenge. Programmet Hjernevask som gikk på NRK for fem år siden kan kanskje stå som det paradigmatiske eksempelet på trenden. Et annet eksempel er programmet Folkeopplysningen. Men jeg skal ikke skrive om disse her. Derimot om vaksinedebatt og tvangsmedisinering. Jeg forsøker å forstå […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det blåser en nyscientistisk vind over landet. Den har i og for seg blåst ganske lenge. Programmet Hjernevask som gikk på NRK for fem år siden kan kanskje stå som det paradigmatiske eksempelet på trenden. Et annet eksempel er programmet Folkeopplysningen. Men jeg skal ikke skrive om disse her. Derimot om vaksinedebatt og tvangsmedisinering. Jeg forsøker å forstå den voldsomme motstanden de foreldre som lar være å vaksinere sine barn møter. Tankegangen bak foreldrenes valg er helt på viddene, får man høre. Likeledes at å la være å vaksinere er uansvarlig og dertil umoralsk med tanke på spredningen av farlige sykdommer. Det refereres ofte til prinsippet om såkalt flokkimmunitet. Et krav om bruk av tvang ved vaksinering foreslås uten særlige motforestillinger. Ulike premisser. De som velger å la være å vaksinere barna sine kan ha mer eller mindre rasjonelle motiver, og mer eller mindre gjennomtenkte argumenter. Vaksiner kan ha alvorlige bivirkninger, men disse er så sjeldne at det kanskje ikke er rasjonelt å la være å vaksinere av den grunn. Det blir som å la være å fly av redsel for å falle ned. Eller? Vaksiner kan også være mer eller mindre virkningsløse, og her kan vaksineskeptikerne ha gode argumenter. Ofte er vaksineskepsisen diffus, og kanskje knyttet til forestillinger om generell vitalitet og helse. Her har ikke skolemedisinen så mye å stille opp med. Dersom vaksinemotstanderne hevder at vaksinerte barn blir mindre livskraftige og vitale enn de ellers ville ha vært, hvordan kan skolemedisinen argumentere mot dette? Ved å be motstanderne definere vital og livskraftig? For eksempel i homeopatien forstås sykdom generelt som et forsøk fra organismens side på å gjenetablere en tapt vitalitet eller helse. Sykdommen er en prosess man kommer styrket ut av. Vaksiner mot mikroorganismer vil således frarøve organismen denne muligheten. Det er i mange tilfeller vanskelig for skolemedisinen å argumentere mot disse påstandene, fordi grunnpremissene er så ulike. Det er gjennomtenkte grunner til at vaksinering er frivillig her til lands. […] For eksempel var det tvungen vaksinering i Sovjetunionen og i den gamle østblokken gjennom store deler av det tjuende århundre. Moralisme. Et gammelt og grunnleggende prinsipp i medisinen er at man skal la det som fungerer forbli urørt. Prinsippet «primum non nocere», fremfor alt ikke skade, er én variant. I en viss forstand bryter selve ideen om vaksiner med dette prinsippet. Et eksempel: De fleste eksperter på feltet er i dag enige om at et tosifret antall barn i Norge, kanskje flere hundre, er blitt rammet av sterkt invalidiserende narkolepsi fordi de fikk svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009. Det er sikkert vanskelig for disse barnas foreldre å tenke på at barnet deres kunne vært helt friskt om de ikke hadde tatt vaksinen, som dessuten viste seg både å være ganske unødvendig og innblandet i tvilsom markedsføring. De som kritiserer vaksinemotstanderne synes ikke å ha tatt tilstrekkelig innover seg at vaksinering er et frivillig tilbud i Norge. Det er også gjennomtenkte grunner til at det er frivillig her til lands, noe det ikke er en selvfølge at det skal være. Det finnes eksempler på stater der vaksinering er påbudt, både historisk og i samtiden. For eksempel var det tvungen vaksinering i Sovjetunionen og i den gamle østblokken gjennom store deler av det tjuende århundre. Fra medisinsk hold synes argumentene mot tvang paradoksalt nok å være at en frivillig organisering gir høyere deltakelse i vaksineprogrammene, og dermed bedre immunisering av folkemassene. Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom en naiv tiltro til naturvitenskap, eller kanskje snarere populærvitenskap, og en lav terskel for bruk av tvang mot det som avviker fra det vanlige. Det kan virke som om de mest ihuga kritikerne av vaksineskeptikerne, som gjerne også engasjerer seg kraftig mot alternativ medisin, også er de som mener det er legitimt å ta i bruk tvang. Tvangen er gjerne begrunnet med moralistiske argumenter med et utilitaristisk tilsnitt. Nylig leste jeg også en lang artikkel trykket i Dagbladet som uten særlig forbehold diskuterte muligheten for tvangsmedisinering av alle barn med lykkepiller for å få dem til å bli mer moralske. Og dette var ingen sær skribent som knapt kommer på trykk. Har bøker som 1984 og Brave New World gått helt i glemmeboka? Kunnskapsgrunnlaget. Tvungen medisinsk behandling bør en være ytterst forsiktig med, kanskje bør det ikke forekomme i det hele tatt. I dagens norske lovgivning finnes det noen få tilfeller der mennesker kan behandles medisinsk mot sin vilje. Psykiatrien er ett eksempel, der forutsetningen skal være overhengende fare for skade på seg selv eller andre eller at en antatt særdeles viktig behandlingseffekt ellers vil forsvinne. En lege har også plikt til å gi livreddende behandling selv om pasienten setter seg til motverge, med unntak for dem som sultestreiker og for Jehovas vitner som ikke ønsker å motta blod (men sistnevnte kan ikke nekte blodoverføring til sine barn). Et hovedargument for dem som kritiserer vaksinemotstanderne synes å være flokkimmuniteten, det vil si det kollektive fraværet av smitte i en populasjon. Men hvor viktig er egentlig flokkimmuniteten for dem som er vellykket vaksinert? Hvor godt er kunnskapsgrunnlaget for påstanden om at 95 prosent immunitet er nødvendig for å hindre utbrudd? Nyscientistene er ofte raskt ute med å kreve solid dokumentasjon for effekten av utradisjonell medisinsk behandling. Et stort antall dobbeltblinde, randomiserte kliniske studier er vanligvis etterspurt. Tåler påstandene rundt flokkimmunitet de samme skeptiske undersøkelsene?     Næss er medisinstudent og magister i filosofi. torekierulfnaess@hotmail.com

---
DEL