Foto: AFP PHOTO / Birol BEBEK

Fredsskattbevegelser internasjonalt


Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land.

Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land. Mange ulike modeller for fredsskatt diskuteres i disse miljøene, og fredskonseptet er fortsatt under utvikling. Hittil har fredsskattbevegelsen sørget for at lovforslag om innføring av fredsskatt har blitt fremlagt i ti vestlige parlamenter. Dette har skjedd jevnlig siden 1980.

Belgia: Det første europeiske landet som fremmet lovforslag om fredsskatt i sitt parlament, og det landet i Europa der den folkelige motstanden mot krigsskatt har lengst røtter. Allerede 28. februar 1965 ble en underskriftskampanje oversendt landets konge, der folket ba ham om å introdusere en lov som tillater nekting av militærskatt på samvittighetsgrunnlag. I dag er det én flamsk og én vallonsk fredsskattbevegelse i landet.

Nederland: Siden 1930-tallet har det vært enkeltindivider i landet som har nektet å betale skatt til det militære. I 1976, da en ekstra energiskatt på tre prosent ble etablert for å betale for en ny atomreaktor, begynte antikjernekraftbevegelsen å demonstrere mot reaktoren ved å nekte å betale denne skatten. Da rundt 10 000 nederlendere nektet å betale skatten, etablerte myndighetene et alternativt energifond for dem, slik at skattenekterne kunne betale skatten uten å gå på tvers av sin alvorlige overbevisning. Folketrykket ga seg imidlertid ikke, og myndighetene måtte til slutt eliminere den ekstra energiskatten.

Storbritannia: I Storbritannia har både The Peace Pledge Union og Conscience: Taxes for Peace Not War vært engasjert i fredsskattsaken siden 1970- og -80-tallet. Conscience støttet både dem som ville jobbe for saken innenfor lovens rammer, og dem som mente at de av samvittighetsgrunner måtte bryte britisk lov. Tidlig på 1980-tallet hadde kampanjen over 3000 medlemmer. Retten til økonomisk militærnekt ble i 1983 tatt inn i partiprogrammet til det walisiske partiet Plaid Cymru, og senere til partiet De grønne i Wales og England.

India: I India ble det arrangert mange skattenekt-aksjoner i forbindelse med den indiske frigjøringskampen. Også under Gandhis store saltmarsj i 1930 så man stor oppslutning om en slik skattenekt. I 1997 ble Conscience India etablert på initiativ fra fredsgruppen Gandhi in Action. Siden slutten av 1990-tallet har denne gruppen jobbet for å få introdusert et lovforslag om fredsskatt i det indiske parlamentet. Så langt har de ikke lykkes. Denne gruppen var vertskap for den sjuende …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)