Foto: AFP PHOTO / Birol BEBEK

Fredsskattbevegelser internasjonalt

Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land.

Fredsskattbevegelsen er betydelig, med aktivister i en lang rekke land. Mange ulike modeller for fredsskatt diskuteres i disse miljøene, og fredskonseptet er fortsatt under utvikling. Hittil har fredsskattbevegelsen sørget for at lovforslag om innføring av fredsskatt har blitt fremlagt i ti vestlige parlamenter. Dette har skjedd jevnlig siden 1980.

Belgia: Det første europeiske landet som fremmet lovforslag om fredsskatt i sitt parlament, og det landet i Europa der den folkelige motstanden mot krigsskatt har lengst røtter. Allerede 28. februar 1965 ble en underskriftskampanje oversendt landets konge, der folket ba ham om å introdusere en lov som tillater nekting av militærskatt på samvittighetsgrunnlag. I dag er det én flamsk og én vallonsk fredsskattbevegelse i landet.

Nederland: Siden 1930-tallet har det vært enkeltindivider i landet som har nektet å betale skatt til det militære. I 1976, da en ekstra energiskatt på tre prosent ble etablert for å betale for en ny atomreaktor, begynte antikjernekraftbevegelsen å demonstrere mot reaktoren ved å nekte å betale denne skatten. Da rundt 10 000 nederlendere nektet å betale skatten, etablerte myndighetene et alternativt energifond for dem, slik at skattenekterne kunne betale skatten uten å gå på tvers av sin alvorlige overbevisning. Folketrykket ga seg imidlertid ikke, og myndighetene måtte til slutt eliminere den ekstra energiskatten.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.