Fredsskatt? 

Vi må sikte høyere for freden. Målet må være å gjøre krig ulovlig.
Avatar
Email: elizabethchapman@gmail.com
Publisert: 17.11.2016

Krig på 1800-tallet foregikk hovedsakelig mann mot mann, og var begrenset til bakken. Krig i 2016 er høyteknologisk – et upersonlig ragnarok utvidet til luft og enda videre. La meg gjengi en liten historisk happening om krigsmakt versus fredsmakt:

I 2000 ble et privat lovforslag (dok. nr. 8:85 (1999–2000), for å være presis) forelagt Stortinget, takket være Hallgeir Langeland fra SV. Kort beskrevet ble Stortinget bedt om å utrede en lov om en ajourføring av militærnekterloven, tilpasset dagens realiteter. Loven ville da gi folk mulighet til å nekte å støtte krig økonomisk. Slik det er nå, gjør vi alle nettopp dét, altså støtter krigføring – blant annet via skatteinnkrevningen. Kunne utredningen av forslaget ha åpnet for en overføring av «krigsskatt» til «fredsskatt»? Lovforslaget gjaldt en modernisering av daværende og nåværende militærnekterlov, for å gi folk rett til å nekte å betale for krig.

Fortrengt. Forslaget ble oversendt Finanskomiteen. Lederen av komiteen var Siv Jensen. Komiteen gikk enstemmig inn for ikke å anbefale forslaget, med ett unntak – SVs Øystein Djupedals stemme. Børge Brende hadde et stort ansvar for den videre behandlingen. Brende var ærlig nok til privat å innrømme senere at saken ble lavt prioritert og ufullstendig behandlet.

Da Stortinget skulle behandle saken videre, var Hallgeir Langeland – som hadde fremmet forslaget i utgangspunktet – alene om å forsvare det. Utover dette var det dessverre lunken støtte fra resten av SV. Latterliggjøring og fortrengning fra andre partier foregikk i ulike forhandlingsrom. Dette hadde intet å gjøre med realpolitikk, mente de fleste.

En rettferdig jord. Hvor leder Siv Jensen og Børge Brende oss nå? Alle kan se hvor farlig nåværende situasjon er. Selv i demokratiske land utøver generaler mye makt. Og vi har syriske generaler, russiske, tyrkiske, egyptiske, israelske, pakistanske, ad infinitum. Verden har ikke tid til utredninger nå. Det må handles! Det er et enormt behov for en internasjonal lov som ikke bare gjør atomvåpen og krigsfly ulovlig – målet må være å gjøre krigen selv ulovlig. Mangfoldige fredsorganisasjoner over hele verden arbeider for dette og andre ikke-voldelige handlings- og løsningsforsøk. Hva må gjøres? Kan militære institusjoner, fredsinstitusjoner samt politiske og åndelige ledere komme sammen hos oss i lille Norge for å arbeide for andre muligheter? Vise vei? Se at prestisje, ære og penger er underordnede saker? Uvitenhet, grådighet, løgn, mistenksomhet og hat er våre fiender. Der krig er, kan ingen annen virksomhet trives. Vi, folket, vil ha en levelig og rettferdig jord!

Kjærlighet er fredens mor og far. Det er den nøkkelen som må brukes.

Kommentarer