Fredspriskuppet

Fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl (69) mener den norske Nato-lojaliteten har ødelagt fredsprisen slik Alfred Nobel ønsket at den skulle være.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Denne uka kom din nye bok Nobels vilje der du hevder at de fleste fredsprisene er tildelt i strid med Alfred Nobels testament. Han skrev sitt testament i 1895. Er det ikke nødvendig at Nobelkomiteen bygger sin avgjørelse på et utvidet fredsbegrep, og anerkjenner at det også er andre måter å jobbe for fred enn å få slutt på militærvesen og bygge en internasjonal rettsorden?

– Det er mange ting som er nyttige og viktige for fredens sak, og man kan jobbe med et utvidet fredsbegrep på alle mulige måter, men Nobelkomiteen kan ikke gjøre det. De er juridisk forpliktet til å følge Nobels vilje. Det som er feil er at man har tatt vekk ideen om nedrustning som lå bak denne prisen og sto i testamentet til Alfred Nobel.

– Hva er årsaken til at fredsprisen, etter din mening, misbrukes og tildeles personer og organisasjoner som ikke står i samsvar med Alfred Nobels ønsker?

– Nobel opprettet ikke en fredspris, men en pris for å arbeide for fred på bestemte måter og bestemte områder – mot militarisme og opprustning. Han understreker at prisen skal gå til en fredsforkjemper, så dette var en stor sjanse for fredsbevegelsen. Men da det i 1948 ble overlatt til partiene på Stortinget å utpeke medlemmene til Nobelkomiteen, og partiene belønnet egne folk med en plass i komiteen, ble prisen «stjålet» av et politisk flertall på Stortinget som var enige om sikkerhetspolitikken. Nato-tilhengerne tok prisen som egentlig tilhørte deres motstandere. På den måten har det brede politiske flertallet i sikkerhetspolitikken etter 1945 greid å omgjøre prisen slik at den ikke lenger kolliderer med deres politikk. Det er et misbruk.

– Du understreker at det er et juridisk spørsmål du tar stilling til – altså hvordan et testament følges opp – men er ikke dette også et politisk innlegg?

– I min undersøkelse har jeg opptrådt som jurist, men tilfeldigvis faller resultatet også sammen med det politiske arbeidet jeg har drevet med i mange år.

– Har du tro på at Stortinget og Nobelkomiteen vil endre sin praksis i kjølvannet av at du påpeker at de har juridiske forpliktelser i oppfølgingen av Nobels testamente?

– Jeg har orientert både Nobelkomiteen og Stortingets valgkomité, og kan ikke tro eller håpe annet enn at det skal føre til at landets lovgivere vil ta norsk lov på alvor. Det må også være opplagt at komiteen må følge sine forpliktelser. Jeg blir skuffet om de ikke har tatt mine juridiske innspill på alvor under utvelgelsen av årets vinner.

– I din bok retter du sterk kritikk mot Nobelkomiteen og hevder at knapt noen av medlemmene har nødvendig fredsbakgrunn. Hvem bør sitte i komiteen?

– Styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget er irrelevant. Medlemmene bør både være fredsvennlige politikere og lederskikkelser fra fredsbevegelsen. Aktuelle personer kan være Ingeborg Breines, Jan Egeland, Ingrid Fiskaa, Jostein Gaarder og Sverre Lodgaard.

– Er dette et innlegg for ditt eget kandidatur til Nobelkomiteen?

– Nei, er du gal. Dette handler ikke om meg.

– Du har nominert en rekke personer til Nobels fredspris. Hvorfor har disse personene fortjent fredsprisen?

– De 18 siste årene har jeg nominert den israelske varsleren Mordechai Vanunu, som har gjort et enormt personlig offer i kampen mot atomvåpen ved å fortelle verden om Israels atomprogram. I år har jeg sørget for å nominere en rekke personer slik at komiteen skal ha nok å velge i. En av dem er den amerikanske internasjonale juristen Richard Falk, som har gjort et betydningsfullt arbeid for å skape et rettslig grunnlag for en internasjonal rettsorden.

– Blant de siste fem års prisvinnere er det bare Mohamed ElBaradei du mener er i tråd med Nobels ønsker. Hva er galt med Al Gore, Muhammed Yunus, Shirin Ebadi og Wangari Maathai?

– Dette er ikke en pris for miljø, eller en pris som skal gis av humanitære begrunnelser. Disse fire, og mange andre, er helt på siden av Nobels visjon. Man må skille mellom komitépriser og Nobelpriser. Mange av vinnerne brukes i dag for å kaste glans over prisen og Norge. Nobels visjon var å skape en bedre verden, ikke hjelpe norsk næringsliv å komme ut i verden.

---
DEL