Fredspionerene

På 1950- og 60-tallet tjenestegjorde 14.000 nordmenn for FN. De skulle skape fred – nesten uten opplæring. Ny Tid har fått tilgang på en upublisert undersøkelse og forteller den lite kjente historien til de første norske fredsstyrkene.

Ny Tid
Kommentarer
DEL