Fredsnasjonen Norge under imperialismens humanitære stadium


En kommentar til et hundreårsjubileum.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-02-21

Kampjubileet om det nasjonale Vi

Historikerne er ikke helt enige om Norge fantes som nasjon før 1814 og i hvilken grad denne nasjonen eksisterte, eller om nasjonen primært er en konstruksjon som ble dannet etter hvert utover på 1800-tallet. Og hvis den norske nasjon er en konstruksjon, er den da et rent ideologisk forhold, eller står det for en dypere realitet? Er nasjonen et politisk subjekt, eller er den bare en forenende forestilling om at et slikt subjekt eksisterer uten at subjektet faktisk eksisterer uavhengig av forstillingen om det?

I 1905 derimot kunne det vanskelig benektes at Norge framstår som nasjon, at det da var konstituert et nasjonalt Vi som feirer sitt 100-årsjubileum i år. Og hvem var det som var subjektet i 1905, nasjonen, eller nasjonalstaten? Hvis det var det siste, hvem opptrådte så denne staten på vegne av, hele befolkningen eller bare deler av den?

Men heller ikke hundreårsjubileet skjer uten kamp som viser at dette Vi er …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal