Carl Scharnberg

Fredens afgrund

ORIENTERING 22. FEBRUAR 1969 Rapport fra Iron Mountain er en skremmende satire som rammer amerikansk samfunnsvitenskap og rustningsindustri. Forskningsrapporten er et oppdiktet dokument som viser hva som ville skje dersom freden brøt løs, og konkluderer i et nøkternt vitenskapelig språk med at krigen er en nødvendighet for vårt samfunnssystem. På denne måten kan boka – som nå er kommet på norsk som Fakkel-bok fra Gyldendal – også leses som en rystende avsløring av vanetenkning og krigsforberedelser. Den danske forfatteren Carl Scharnberg velger å lese boka som et autentisk og alvorlig dokument og gir i denne kronikken et resymé av «forskningsresultatene».

Carl Scharnberg
Email: carl@nytid.com
Publisert: 20.05.2019

Krig er en uomgængelig nødvendighed for at bevare den sociale struktur. Krig tilvejebringer det eneste pålidelige system til at stabilisere og kontrollere national økonomi. Krig er kilden til all offentlig autoritet, der gør en stabil ledelse mulig. Krig er uundværlig i kontrollen at farlig social uoverensstemmelse og destruktive, antisociale tendenser. Krig tjener en uundværlig funktion for befolkningskontrol og har længe tilvejebragt den fundamentale, motiverede årsag til videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Derfor erkrig uundværlig.

Dette er denkonklusion som Den særlige Studiegruppe nåede til i betænkningen «Om mulighedenfor og ønskeligheden af fred». Gruppen blev nedsat i USA i august 1963. Den arbejdede i 2 1/2år. Dens opgave var:

1) at fastslånaturen af de problemer De Forenede Stater ville stå overfor hvis en tilstandaf vedvarende fred opstod

2) at anbefaleforholdsregler til imødegåelse av denne eventualitet.

Ny Tid i julegave

Betænkningen blevafgivet 30. september 1966 og vedlagt 604 bilag. Gruppen anbefaledeindtrængende, at betænkningen ikke blev offentliggjort,idet man vel anerkendte, at i et demokrati måtte der være grundige, åbne og frie diskussioner om alle spørgsmål affundamental, offentlig interesse, men man understregede nødvendigheden af omhyggeligt at vælge det rette tidspunkt for ensådan debat. Af elementær forsigtighed burde denne ikke komme, føroffentligheden var psykologisk vænnet til spørgsmålene.

Gruppenseksistens og arbejde var derfor en dyb hemmelighed. Det første og sidste møde igruppen holdtes i Iron Mountain, det underjordisk, kernevåbensikredebeskyttelsesrum, der ejedes af de store selskaber (Standard Oil, Shell m.fl.)for at give sikring for dokumenter og fremtrædende funktionærer under enatomkrig. De følgende møder afholdtes i en række forskellige stater i USA.

Konklusionen afde mange drøftelser og analyser blev ikke en direkte besvarelse af deopstillede opgaver, men derimod som følger: – Skønt vedvarende fred ikke erteoretisk umulig, er den sandsynligvis uopnåelig. Selv om den kunne skabes,ville det næsten med sikkerhed ikke være i et stabilt samfunds interesse atgøre det!

Det vil her føre for langt at gennemgå den betænkning, der nu foreligger på
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.