Carl Scharnberg

Fredens afgrund


ORIENTERING 22. FEBRUAR 1969 Rapport fra Iron Mountain er en skremmende satire som rammer amerikansk samfunnsvitenskap og rustningsindustri. Forskningsrapporten er et oppdiktet dokument som viser hva som ville skje dersom freden brøt løs, og konkluderer i et nøkternt vitenskapelig språk med at krigen er en nødvendighet for vårt samfunnssystem. På denne måten kan boka – som nå er kommet på norsk som Fakkel-bok fra Gyldendal – også leses som en rystende avsløring av vanetenkning og krigsforberedelser. Den danske forfatteren Carl Scharnberg velger å lese boka som et autentisk og alvorlig dokument og gir i denne kronikken et resymé av «forskningsresultatene».

Email: carl@nytid.com
Publisert: 2019-05-20

Krig er en uomgængelig nødvendighed for at bevare den sociale struktur. Krig tilvejebringer det eneste pålidelige system til at stabilisere og kontrollere national økonomi. Krig er kilden til all offentlig autoritet, der gør en stabil ledelse mulig. Krig er uundværlig i kontrollen at farlig social uoverensstemmelse og destruktive, antisociale tendenser. Krig tjener en uundværlig funktion for befolkningskontrol og har længe tilvejebragt den fundamentale, motiverede årsag til videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Derfor er krig uundværlig.

Dette er den konklusion som Den særlige Studiegruppe nåede til i betænkningen «Om muligheden for og ønskeligheden af fred». Gruppen blev nedsat i USA i august 1963. Den arbejdede i 2 1/2 år. Dens opgave var:

1) at fastslå naturen af de problemer De Forenede Stater ville stå overfor hvis en tilstand af vedvarende fred opstod

2) at anbefale forholdsregler til imødegåelse av denne eventualitet.

Abonnement kr 195/kvartal

Betænkningen blev afgivet 30. september 1966 og vedlagt 604 bilag. Gruppen anbefalede indtrængende, at betænkningen ikke blev offentliggjort, idet man vel anerkendte, at i et demokrati måtte der være grundige, åbne og frie diskussioner om alle spørgsmål af fundamental, offentlig interesse, men man understregede nødvendigheden af omhyggeligt at vælge det rette tidspunkt for en sådan debat. Af elementær forsigtighed burde denne ikke komme, før offentligheden var psykologisk vænnet til spørgsmålene.

Gruppens eksistens og arbejde var derfor en dyb hemmelighed. Det første og sidste møde i gruppen holdtes i Iron Mountain, det underjordisk, kernevåbensikrede beskyttelsesrum, der ejedes af de store selskaber (Standard Oil, Shell m.fl.) for at give sikring for dokumenter og fremtrædende funktionærer under en atomkrig. De følgende møder afholdtes i en række forskellige stater i USA.

Konklusionen af de mange drøftelser og analyser blev ikke en direkte besvarelse af de opstillede opgaver, men derimod som følger: – Skønt vedvarende fred ikke er teoretisk umulig, er den sandsynligvis uopnåelig. Selv om den …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)