Fred må bygges nedenfra


Nobels fredsprisvinner Betty Williams oppfordrer Nobelkomiteen til å realisere fredsprisen slik Alfred Nobel definerte den i sitt testamente. Det holder ikke at kandidaten ønsker fred, mener Williams.

Avatar
Williams er en nordirsk fredsaktivist, med en sentral posisjon i en rekke internasjonale fredsinitiativer. Hun er gjesteprofessor ved Nova Southeastern University og grunnlegger av Nobel Women’s Initiative, og ble tildelt Nobels fredspris i 1976, for sitt arbeid med Community of Peace People.
Email: bettyw@nytid.no
Publisert: 2018-10-01

Over hele verden vil man diskutere og samtale om fredsprisen som nå skal deles ut. Det hele vil fremheve og understreke prisens formål, som Nobelkomiteens medlemmer har ansvaret for å forvalte. Med dette i mente ber jeg komiteen innstendig om å ta hensyn til hvilken person eller organisasjon som faktisk har vist forpliktelse til fredsarbeidet over tid. Hvilken kandidat har en cv som bevitner livslangt fredsengasjement for menneskeheten?

Slik jeg ser det, er de sanne fredsforkjemperne – som jo er dem Alfred Nobel ville støtte og ære med sin fredspris – dem som i størst mulig grad bidrar til å organisere og myndiggjøre vanlige borgere i fredsarbeid. Dette fredsarbeidet kan like gjerne ha form som kulturutveksling, fredsutdanning og fredssammenkomster for «vanlige folk», som praktisk og konkret arbeid for avrustning av destruktive våpen.

Fredsmakt

Som tidligere Nobels fredsprisvinner har jeg selv erfart at det ligger en enorm makt i denne prisen: Den åpner dører for prisvinneren, gir autoritet og muliggjør fredsarbeid – i et nærmest ubegrenset omfang og med stor effekt. I mitt tilfelle har jeg fått bidra til å hjelpe hundrevis av barn som er blitt foreldreløse på grunn av krig og familiersom er fordrevet av krigens herjinger – som følge av at jeg er fredsprisvinner. Beklageligvis bruker ikke alle fredsprisvinnerne prisens tyngde i videre fredsarbeid, og komiteen har tidligere valgt å gi den til kandidater som ønsker fred, for arbeid som kan tenkes å lede til fred – en gang i fremtiden. Men Nobels fredspris var ikke ment som en oppmuntring til fredsarbeid. Nobels fredspris var heller ikke ment å være en rent humanitær pris.

Nobels fredspris var ikke ment som en oppmuntring til fredsarbeid.

Fjorårets tildeling til Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) var en svært god tildeling. Prisen ble langt mer enn en suksess for atomvåpenforbudet: Den var en betimelig anerkjennelse av de store fredsbevegelsene som utgjør ICAN. Disse fredsorganisasjonene har mobilisert millioner av vanlige borgere mot atomvåpen over hele verden, gjennom flere tiår. På grunn av fredsprisen til ICAN blir vi som utgjør fredsbevegelsen, sett og anerkjent av mange flere. Prisen har gitt oss ny energi – noe som har sparket i gang nye fredsinitiativer på flere områder, og vi har nådd ut til nye generasjoner.

Jeg håper derfor Nobelkomiteen vil legge Alfred Nobels fredsvisjon til grunn i sitt valg av person eller organisasjon som skal motta årets fredspris, og derigjennom følge sitt mandat, for hele menneskehetens freds skyld. 

Abonnement kr 195 kvartal