Fred med 40-årskrise

Stein Tønnesson: Explaining the East Asian Peace. A Research Story Nias Press. Danmark 

I boken Explaining the East Asian Peace presenterer fredsforsker Stein Tønnesson sine konklusjoner fra flere års forskning på den lange freden i Øst-Asia. Temaet er vel verdt å studere. Øst-Asia, som omfatter en tredjedel av menneskeheten, har gått fra å være en av de voldeligste regionene i verden til ikke å ha hatt en eneste mellomstatlig krig siden Kina trakk seg ut av Nord-Vietnam i 1979. Parallelt med nedgangen i mellomstatlige konflikter har det også blitt stadig færre borgerkriger, blant annet fordi opprørsbevegelser ikke lenger fikk støtte fra utenlandske stater. Øst-Asias andel av voldelige dødsfall på verdensbasis har gått ned fra 80 prosent i perioden 1946–79 til 1,7 prosent i perioden siden 1990; fra 1,8 millioner drepte i perioden 1946–50 til 5300 i perioden 2011–15.

En viktig forutsetning for utviklingen er at de nasjonale elitene føler seg trygge nok til å nedprioritere forsvarsutgiftene og gjøre seg mer avhengige av internasjonal handel.

Freden lar seg ikke forklare ut fra den liberale fredsteorien som vektlegger nødvendigheten av frihandel, parlamentarisk demokrati og overstatlige institusjoner. Regimene i Øst-Asia spenner fra parlamentariske demokratier som Japan, via ettpartistater som Vietnam, til Nord-Korea, som Tønnesson omtaler som «verdens eneste . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal