Fransk-tysk forbindelse: Onfray, Houllebecq og Schopenhauer

Houellebecq og Onfray – Schopenhauers ukritiske løpegutter med bøker som har lite nytt å bringe?

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2018-03-01
Miroir du nihilisme – Houellebecq èducateur/En présence de Schopenhauer
Forfatter: Michel Onfray/Michel Houellebecq
Éditions Galilée/L’Herne, Frankrike/Frankrike

Den filosofiske påvirkningen har stort sett gått fra Tyskland til Frankrike. Heidegger, som påvirket en rekke tenkere fra Sartre til Derrrida, er et godt eksempel. Victor Farias’ bok om Heidegger og nazismen fra 1987 utløste en voldsom debatt i Frankrike. Da den kom i tysk oversettelse, var forordet skrevet av Jürgen Habermas. Andre eksempler er Nietzsche, som ble oversatt og formidlet av Pierre Klossowski. Eller Friedrich Hegel, som ble formidlet via Alexandre Kojèves forelesninger i Paris 1933–1939, der «alle» var til stede. Man kunne også nevne Freud, som gjennom Jacques Lacans nylesninger har hatt stor innflytelse og så kommet tilbake til Tyskland i en annen form.

Bildet er naturligvis ikke entydig. Poststrukturalismen kom fra Frankrike til Tyskland, og Manfred Frank var en viktig formidler. Nietzsche sto i gjeld til Montaigne, og lenge før han oppfant psykoanalysen, studerte Freud i Paris under den berømte Charcot.

To franske bøker fra i fjor bekrefter imidlertid hovedtendensen. Frankrikes mest kjente romanforfatter i øyeblikket, Michel Houellebecq, utga en liten bok der han bekjenner seg til den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788–1860). Michel Onfray, for tiden Frankrikes mest omtalte og produktive filosof, publiserte en bok om Houellebecq med en undertittel tatt fra Nietzsche – «Houellebecq éducateur» – som henspiller på Nietzsches ungdomsverk Schopenhauer som oppdrager.

Onfrays bok gir et skremmende bilde av det harde debattklimaet i Frankrike etter attentatet på Charlie Hebdo. 

Houellebecq skuffer. Men for å si det med én gang: Ingen av disse bøkene sier oss noe nytt og spennende om Schopenhauer. Særlig er Houellebecqs bok skuffende, den består for det meste av Schopenhauer-sitater med korte kommentarer fra Houellebecq som i aller høyeste grad bekrefter at han ikke er filosof, men romanforfatter.

Dette forhindrer ikke at Houellebecqs bok allerede er oversatt til tysk med tittelen In Schopenhauers Gegenwart. Den har ligget på Der Spiegels bestselgerliste og gått i flere opplag. Forordet til Agathe Novak-Lechevalier, som Houellebecq på slutten av Underkastelse takket for de informasjoner om universitetet han brukte i romanen, er riktignok utelatt her. Enhver som leser Houellebecq, må forholde seg til hans grunnleggende misantropi, hans pessimisme eller nihilisme. Man trenger ikke mye fantasi for å se en parallell til Schopenhauers …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.