PIXABAY
PIXABAY

Framtidens jobber kan kurere ensomhet

AUTOMATISERING: Teknologiske nyvinninger kan skape jobber som vil tilfredsstille menneskets iboende sosiale behov

Nicholas Agar
Nicholas Agar er filosof med base på New Zealand. Han har skrevet om hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for mennesker. Den siste boken hans er How to Be Human in the Digital Economy
Email: nicholas@nytid.com
Publisert: 02.05.2019

Deter blitt stadig vanskeligere å spå hvilke yrker som fortsatt vil væretilgjengelige for barna våre når de blir voksne. Urolige foreldre prøver ågjette hva som blir det nye i den digitale utviklingen for å kunne gi ungenesine et fortrinn framfor alle som har yrker som står i fare for åautomatiseres. Regnskapsførere og radiografer er allerede sjanseløse, menteknologiutviklere som perfeksjonerer førerløse biler eller videreutviklerFacebook, må vel være trygge? I stedet for å tenke slik burde vi se påutviklingen av effektive teknologiske nyvinninger som en mulighet til å skapenye jobber som tilfredsstiller menneskets sosiale natur. Denne tilnærmingen vilikke bare løse problemet med yrker som forsvinner – den vil også ta tak i en avvår tids største helseutfordringer: ensomhet.

Vi blir merensomme. Sosialt isolerte mennesker er bådetristere og sykere enn mennesker som har meningsfulle former for sosialtsamvær, og antallet sosialt isolerte mennesker øker. I en kommentar i The NewYork Times i 2016 ble det konstatert: «Siden 1980-årene er prosentandelenamerikanske voksne som sier at de er ensomme, doblet fra 20 prosent til 40prosent.»

En sosial-digital økonomi vil kunne løseproblemene som både automatisering og ensomhet bringer med seg. Maskiner ogalgoritmer styrer allerede den digitale økonomien, og vi må akseptere atmennesker ikke har en sjanse til å konkurrere med dem når det kommer tileffektivitet og dataprosessering. Vi bør forvente – og omfavne – en framtid dermaskiner styrer passasjerflyene våre eller utfører hjerteoperasjonene våre.Hvorfor skal vi ta til takke med klønete, distraherbare menneskelige pilotereller kirurger hvis det finnes et bedre alternativ?

Digitalt sukker


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.