Fra umulig til nødvendig

Går Røe Isaksen inn for en mer radikal styring av den globaliserte økonomien enn SV?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 08.05.2007
[norges pengebinge] Kina, Irak, Israel, Russland, Venezuela, Filippinene og USA. Ny Tid viste 2. mars at Norge gjennom oljefondet låner ut penger til en rekke land med kontroversielle statsledere. Disse investeringene i statsobligasjoner er ikke underlagt etiske vurderinger.

En av kildene i saken, Torbjørn Røe Isaksen, leder i Unge Høyre, sier at vi trenger «regler som sørger for at vi ikke låner penger til regimer som undergraver demokratiet eller bryter menneskerettighetene». Uttalelsen er interessant å sammenligne med denne: «Dessverre er det slik at vi i den globale økonomien ikke kan unngå å komme i kontakt med det som er vondt og leit», sa Per Kristian Foss til Dagbladet 5. mai 2002.

SV kjempet lenge alene, og Øystein Djupedal skal ha mye av æren for at Stortinget etter en høylydt debatt snudde, og gikk inn for å etablere etiske retningslinjer for den andre delen av oljefondet, investeringene i bedrifter. Tilsvarende retningslinjer for statsobligasjonene har derimot verken SV eller Høyre gått inn for. Før nå?

Torgrim Asphjel skriver i Ny Tid 16. mars at Ny Tid er på vei «i feil retning» fordi avisa også viderebringer Røe Isaksens uttalelse «det er dumt å låne penger til Chavez». Til det vil jeg svare at Røe Isaksens posisjon er interessant fordi Unge Høyre i denne saken ser ut til å gå inn for en mer omfattende styring av Norges rolle i den globale økonomien enn SVs Roger Schjerva. Derfor vil jeg utfordre Røe Isaksen og Erna Solberg til å i fellesskap avklare om Høyre nå vil gå i bresjen for etiske retningslinjer også for statsobligasjonene.

Kommentarer