Fra terror til rakettskjold

Terroranslaget mot USA vil gi president George W. Bush støtte til å bygge et rakettskjold som kan føre til kapprustning. Et slikt skjold ville ikke ha stoppet terrorangrepet.

Det moderne samfunns sårbarhet ble til fulle illustrert tirsdag. To fly styrtet inn i World Trade Center (WTC) nederst på Manhattan i New York etter at de hadde blitt kapret tidligere på dagen. Også hovedkvarteret for USAs militære styrker, Pentagon i Washington, ble rammet. Dette symbolet på amerikansk maktutøvelse brant fortsatt onsdag ettermiddag. Den mest omfattende terroraksjonen noensinne rammet verdens eneste supermakt på en måte som vil sette spor i historien.

Den danske avisen Politikken skrev onsdag hvordan flyene som traff WTC satt i gang en kjedereaksjon, slik at bygningene kollapset. Etter at flyene styrtet inn i to av verdens høyeste hus, eksploderte de, og det brøt ut brann. Brannen ødela konstruksjonen i skyskraperne, og gjorde at disse etter en tid kollapset fordi de brennende etasjene ikke lenger tålte vekten av bygningen.

Denne fysiske kjedereaksjonen vil etterfølges av en militær og sikkerhetspolitisk kjedereaksjon.

Når en supermakt blir avmektig, er fallhøyden enorm. Behovet for gjengjeldelse blir ekstra stort fordi supermakten skal gjenvinne sin posisjon som ukrenkelig. Forhåpentligvis vil de militære reaksjonene være fornuftige og avmålte. Faren for at de vil igangsette en voldsspiral, er stor.

Den politiske kjedereaksjonen er allere satt i gang: USA har advart mot terrorisme som en av de største truslene mot vår trygghet etter den kalde krigens slutt. Bush har lenge ønsket å bygge et rakettskjold for å beskytte seg mot angrep fra “banditt”-stater og terrorister de frykter har fått tak i høyteknologiske våpen med stor rekkevidde. Tirsdagens angrep illustrerer tydelig at terror-trusselen er reell, også på supermaktens egen jord. Resultatet vil bli en nyorientering av den globale sikkerhetspolitikken. Motstanden mot det planlagt rakettskjoldet er allerede blitt mindre. Kritikerne har hevdet at skjoldet vil føre til et nytt rustningskappløp.

USA kaller trusselen om angrep med interkontinentale raketter fra “banditt”-stater en felles trussel mot hele den vestlige verden. Etter den kalde krigens slutt utgjør ikke lenger Moskva USAs hovedfiende, og kommunismen er ikke lenger den største trusselen.

Militære analytikere i USA konkluderer med at Nord-Korea er i nærheten av å skaffe seg raketter som kan nå både USA og Europa. Iran og Pakistan skal ha kommet langt i arbeidet med å skaffe seg rakettene. Irak hemmes av det strenge kontrollregimet landet er underlagt etter golfkrigen, men skal likevel ha kommet et stykke på vei. I løpet av 15 år vil frykten for at disse landene, eller grupperinger i disse landene, skal sende stridshoder mot USA, være reell, ifølge analytikerne.

Amerikanernes president George W. Bush vil møte denne trusselen ved å bygge et avansert forsvarssystem som skal skyte ned rakettene før de når USA. National Missile Defense (NMD-systemet) vil koste et titalls milliarder dollar, men kan kanskje skape sikkerhet mot denne typen angrep. At det er folk som vil angripe, viser TV-bildene fra tirsdagens hendelser.

USA har møtt kritikk for sine planer fordi de truer ABM-avtalen om forbud mot rakettforsvarssystemer. Planene om et rakettskjold kan føre til et nytt rustningskappløp.

Etter kommunismens fall er trusselbildet et annet, og behovet for en slik avtale mindre, ifølge amerikanerne. Russland truer ikke lenger USA som tidligere, men samtidig får stadig flere stater atomvåpen. Den strategiske balansen kan få seg et skudd for baugen dersom skjoldet bygges.

Demokratene i USA har vært imot skjoldet, som har en prislapp på mange hundre milliarder kroner. Det er gjennomført flere tester av systemet det siste året. Den siste testen ble gjennomført i august. Testen var vellykket, men kostet alene nesten en milliard kroner.

I høst har den amerikanske økonomien stått stille. Budsjettene strekker ikke til. Bush er nødt til å velge mellom å begrense militærutgiftene, eller avstå fra skatteletten han lovte i valgkampen. I kjølevannet av terrorangrepet, vil forslag om å redusere militærutgiftene neppe få stor oppslutning.

USA vil gå til militære gjengeldelsesaksjoner, og de har allerede vunnet nasjonal og internasjonal støtte til å gjøre alt som står i deres makt for sikre sine nasjonale interesser.

Både utenriksminister Colin Powell, og president Bush har kalt angrepet en krigshandling.

Bush har allerede sikret seg ekstraordinære bevilgninger til militæret i senatet. Powell har sikret seg støtte fra de andre Nato-landene til å gjøre alt som står i hans makt for å stoppe terroristene. Onsdag kveld avgjorde alliansen at de er beredt til å støtte Powell, under henvisning til alliansens charter, s

Da Bush besøkte Europa på forsommeren gjorde han det klart at USA ville bygge et rakettskjold, men han gjorde det også klart at han ville lytte til sine allierte om hvordan det skal gjennomføres.

Bush og Putin forhandlet om rakettskjoldet da de møttes i Slovenia før sommeren. Bush’ utenrikspolitiske rådgiver Condoleeza Rice var i Moskva i August for å fortsette forhandlingene om rakettskjoldets og ABM-avtalens videre skjebne.

Rakettskjoldet skal imidlertid være et dårlig svar på de nye sikkerhetspolitiske utfordringene, ifølge kritikerne. Tirsdagens angrep illustrerer at det er mulig å ramme hardt og kontant i USAs kjerne, uten interkontinentale raketter eller atomstridshoder. Ved hjelp av konvensjonelle midler og metoder klarte terroristene å lamme det amerikanske samfunnet i lang tid.

Paradoksalt nok var tirsdagens terroraksjon en aksjon som ikke ville blitt stoppet av et rakettskjold. Skulle en rakett fra Iran eller Nord-Korea ha truffet USA, ville avsenderen være mye lettere å spore, og gjengjeldelsen ville kommet kraftfullt og momentant. Den psykologiske effekten av angrepet vil likevel føre til at kritikken av skjoldet vil avta. For Bush har fått et nytt argument på sin side. Det er ettertrykkelig bevist at USA kan rammes på egen jord. Tidligere har kun amerikanske interesser og installasjoner i utlandet blitt rammet av terroren.

Antageligvis vil både demokrater i USA, og kinesere og russere utenfor, ha større forståelse for at USA ønsker å bygge forsvarssystemet nå.

USA har sikret seg fullmakt til å gjøre hva de kan for å hindre at noe lignende skjer igjen. Rakettskjoldet ville blitt en realitet også uten terrorangrepet, men vil nå etter all sannsynlighet bli støttet heller en kritisert i større grad en tidligere.

Kommentarer