Fra positivismekritikk, via marxismekritikk til markedskritikk

– Hvordan vil du beskrive utviklingen i Rune Slagstads forfatterskap? – En kan jo starte med religiøsiteten hans, sier Svein Sundbø. Han er amanuensis ved Nasjonalbiblioteket og har nylig gitt ut en bibliografi over Slagstads forfatterskap i Nasjonalbibliotekets bibliografiserie. Den består av 400 innførsler: Slagstads egne bøker, bidrag i samlingsverk, leksika, tidsskriftartikler, avisartikler og så […]

– Hvordan vil du beskrive utviklingen i Rune Slagstads forfatterskap?

– En kan jo starte med religiøsiteten hans, sier Svein Sundbø.

Han er amanuensis ved Nasjonalbiblioteket og har nylig gitt ut en bibliografi over Slagstads forfatterskap i Nasjonalbibliotekets bibliografiserie. Den består av 400 innførsler: Slagstads egne bøker, bidrag i samlingsverk, leksika, tidsskriftartikler, avisartikler og så videre. Sundbø utdyper:

– Slagstad var påvirket av både Albert Schweitzer og Kristian Schjelderup. Men allerede i unge år i Bergen fikk han også smaken på filosofi via blant andre Gunnar Skirbekk. Rune følte samtidig et prestekall, og da han kom til Oslo for å studere teologi, endte det med en slags pendling mellom teologi og filosofi der Egil A. Wyller framstod som en sentral læremester. Seinere kom jo Hans Skjervheim med full tyngde, sier Svein Sundbø.

– Men dette religiøse fokuset tar han ikke med i sin store samling?

– Nei, men så er det jo selve de offentlige polemikkene som er i fokus i kolossen hans. Det han skrev tidlig i religiøse tidsskrifter som Communitas og Kirke og Kultur bar mer preg av ungdommelig folkeopplysningsiver. Alt i alt er det heller ikke så mye han har etterlatt seg innen teologien, foreløpig.

– Så da, etter teologien/filosofien, hvor gikk han hen?

Vel, den filosofiske strengen har jo Rune beholdt i alle år, men faglig sett havnet han etter hvert i sosiologien, med sin magistergrad i 1975. Temaet var her den evig-aktuelle positivismedebatten som jo Rune er den store formidler av. Utover på 1970-tallet slåss han så med Marx mot marxistene av ml-typen på linje med sin gode venn Dag Østerberg. Hovedspørsmålene gikk på forholdet mellom (filosofisk) liberalisme og marxisme. De faglige forfatterskapene til Skjervheim og Slagstad er tematisk sett påfallende parallelle: Fra positivismekritikk via marxismekritikk til(dagens) markedskritikk. Heri opptatt også deres interesser i rettsstatsproblematikk og deres kamp mot markedsliberalisme udannede og pengebegjærlige angrep på Akademia. Og husk, Rune har også viet mye av sitt liv til både avisen din og SV, sier Sundbø.

– Hva har vært Slagstads foretrukne fora?

– Når det gjelder aviser er det særlig Ny Tid og Dagbladet – og i seinere tider – Aftenposten, som peker seg ut. Her har han vært involvert i en mengde dagsaktuelle debatter, som for eksempel “Sosialisme på norsk”-debatten i Ny Tid. Når det gjelder tidsskrifter – og Rune har jo alltid vært en slags tidsskriftets mann, så har de viktigste vitenskapelige formidlingsfora vært, først Kontrast og deretter Nytt Norsk Tidsskrift, som han startet sammen med Hans Skjervheim, Francis Sejersted og Øyvind Østerud i 1984, men han har også skrevet viktige ting i Historisk tidsskrift, og kom tidlig med i Norsk filosofisk tidsskrift. Han har ikke skrevet så mange bøker, men desto innholdsmesig viktige og omfangsrike bøker. Hans storverk “De nasjonalestrateger” vil stå som et sentral og fundamentalt referanseverk til “døyan dag”. Og husk: Rune er ikke bare fenomenal skribent, men er også intellektuell innovatør. Han har fått i gang en rekke prosjekter som andre kan ha videreført. Og han har jobbet mye som forlagsredaktør, både i Pax Forlag og i Universitetsforlaget.

– Dersom du skulle trekke frem noe kuriøst i forfatterskapet. Hva ville det blitt?

– Vel, han var tydeligvis tidlig opptatt av kristendom og sexmoral foreksempel – bare se på innførsel nummer 6 i bibliografien min: “Sex-kulturdebatten” fra 1967. Og Rune anno 2005 synes nok fortsatt det blir vel mye teologisk sexpreik. Artig for meg – som en slags anti-sexolog – å registrere Runes tidlige engasjement omkring sexmoral og pornografi som ung teologistudent.

For tiden holder Slagstad på med et større verk om sport, kropp og idrettshistorie.

– Når han er ferdig med dette store prosjekt signaliserer Rune at vil han tilbake til teologien, sier Sundbø, som har samarbeidet med Slagstad i forskjellige sammenhenger over flere år.

Og da er vel ringen sluttet.

Kommentarer