Fra Mærrakrattet til Husebyskogen

Oslobefolkningens misnøye med høye murer i sentrum og USAs ønske om sikkerhet, gjør at Den amerikanske ambassaden må flytte ut av sentrum. I samråd utredet Oslo Kommune en tomt i nærheten av Garderleiren, med god infrastruktur, på et brakk jorde, et kratt ved Mærradalen, der friområdene ellers er store. Øvre Smestad/Huseby er et av de […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 10.10.2005

Oslobefolkningens misnøye med høye murer i sentrum og USAs ønske om sikkerhet, gjør at Den amerikanske ambassaden må flytte ut av sentrum. I samråd utredet Oslo Kommune en tomt i nærheten av Garderleiren, med god infrastruktur, på et brakk jorde, et kratt ved Mærradalen, der friområdene ellers er store.

Øvre Smestad/Huseby er et av de mest ressurssterke områdene i Norge. Her bor de velstående med store hus, hager, gasjer og garasjer. Den amerikanske ambassaden skulle passe godt inn her. Men lokalbefolkningen startet umiddelbart arbeidet med å trenere saksgang, lobbe politikere og okkupere offentlighetens spalter for å forhindre bygget.

Når advokater, næringslivsledere og høyt ansatte i staten bor sammen, har de imponerende kollektiv gjennomføringskraft. Dette vet kommunen. Når man skal bygge en kommunal bolig legger man den på østkanten, der bygget kan reises uten sabotasje av samfunnets kollektive ansvar. Huseby er på grunn av mulighetene innenfor vårt liberale demokrati og rettsystem blitt en oase. Her er farene få, fartsdumpene mange, idrettsanleggene gode og turområder store – uten narkomane.

Det positive er at lokalbefolkningen som ellers er å se arbeidende i egne hager, nå samlet seg om å pusse opp og ruste opp et offentlig område. Det ble hogd kratt, plantet busker og laget veier. På kort tid ble krattet en innbydende liten park, og omdøpt til det koselige og liksom verneverdige «Husebyskogen».

Det er godt å vite at dugnadsånden er levende, bare synd at de bruker krefter for egen vinning og ikke for hele byen. Norge er i krig. At Huseby ikke vil ta del i denne verden og denne byen er forståelig. Kanskje vi borgere av Oslo skulle vente til en natt, da husebyboerne sover sine kardemommedrømmer innenfor sine trygge murer, og stenge Morgedalsveien ved Sørkedalsveien, og så slipper vi å bli belemret med folk som ikke viser ansvar for andre enn seg selv, og slippe forstadsbeboernes pansrede jeeper i den ellers dannede byens gater.

Hvorfor og hvordan AP, SV og Venstre lar seg overbevise av det retoriske eufemismen «Husebyskogen» om Mærrakrattet er en gåte.

Runar Døving, Oslo Byaksjon

Kommentarer