Fra fortid til framtid

Ny Tid vil fortsette å gi nye perspektiver til den norske samfunnsdebatten, 55 år etter at forløperen Orientering kom ut for første gang.

Dag
Tidligere redaktør i Ny Tid (-2016).
[29. februar] Mye har vært sagt og skrevet om Ny Tid de siste par årene. Og ikke uten grunn. Ukeavisa har vært gjennom radikale omlegginger og turbulente tider, fram til vi nå med nye eiere nok en gang står foran en ny tid.

Så la oss derfor oppsummere, i etterkant av forrige ukes 55-årsjubileum for forløperen Orienterings første nummer 19. februar 1953: Høsten 2005 sto den daværende tabloidutgaven av ukeavisa Ny Tid på konkursens rand. Etter flere år med økonomiske problemer var det derfor med overveldende flertall at Ny Tids styre og generalforsamling 24. januar 2006 stemte for å overdra avisa Damm, eid av danske Egmont. Skepsisen var stor i flere kretser. Spesielt da det ble kjent at Ny Tid skulle legges om fra tabloidavis til et nyhetsmagasin med internasjonale forbilder.

Responsen på lanseringen av Norges første nyhetsmagasin 27. januar 2007 ble imidlertid overveldende. Opplaget ble doblet til 9200, og overgangen til magasinformat ble prisbelønt som en av «de aller mest vellykkede metamorfoser innen redaksjonell redesign i kongeriket i moderne tid». Mens en av hovedsakene, om Mona Juul og Terje Rød-Larsens hemmelighold av dokumentene fra Oslo-prosessen, ble fulgt opp av Dagens Næringsliv så sent som denne uka.

Responsen de siste to årene har altså vist at det i Norge av i dag fremdeles kan være rom for noe av det samme som det sto om i Orienterings retningslinjer fra 1953: ««Bladet Orientering tar sikte på å reise en fordomsfri debatt om norsk utenriks- og innenrikspolitikk. Både når det gjelder opplysende stoff og frisk meningsbrytning føler mange i Norge et behov som dagspressen ikke fyller.»»

Som vi skrev på denne plass for to år siden, med henvisning til Orienterings første redaktør Sigurd Evensmo (1912-1978): «Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi slutter oss til, nesten på dagen 53 år senere. I ukene og månedene som kommer håper vi å overbevise om at vi bærer arven videre på en god måte og gir den ny kraft i nye Ny Tid (…) Med nye eiere får vi bedre mulighet til å videreføre tradisjonen. Som Evensmo søker vi å ha et globalt og internasjonalt perspektiv, fritt for dogmatisme. Vårt ønske er å gi deg et lite stykke av verden, på godt og vondt. Det er vår overbevisning at nasjonale grenser er av stadig mindre betydning. Vi vil være globale i vår tilnærming til politikk og kultur. Det er også vår mening av grensene mellom politikk og kultur er flytende.»

Fra nyttår har vi igjen fått nye eiere, Mentor Medier, noe som gjør at vi igjen kan starte på nytt og videreføre den uavhengige og kritiske tradisjonen. Ennå står vi i spennet mellom det å ta vare på det beste fra Orienterings globale perspektiver og Ny Tids kritiske journalistikk, samtidig som vi søker perspektiver på for en ny tid. Og vi ønsker å gjøre det med en udogmatisk og radikale røst, i en «avis som ubundet av parti- og prestisjehensyn vil drøfte tidens brennende spørsmål».

Ny Tid vil fremdeles stå for et skille mellom stat og kirke, for en oppløsning av nedarvet makt gjennom monarkiet, og for et forsvar av de homofiles og maktminoritetenes rettigheter i det moderne Norge.

Samtidig er det heller ikke nå slik at vi i slike spørsmål ønsker å lukke debatten. Våre spalter er åpne for et vidt spekter av ulike perspektiver, for nettopp slik å være en «åpen råk», kanskje spesielt der den nasjonale konsensus synes som sterkest. Eller som det het i Evensmos første leder:

«Hvis retningslinjene for Orientering hadde vært ment som det fullstendige politiske program for en opposisjon, ville det vært skrift i sand. Alle skal ha klart for seg nå ved starten at menneskene bak bladet ikke utgjør noen ferdigstøpt gruppe med sensasjonelle patentløsninger i kofferten. Vi har samlet oss om noen synspunkter som vi finner vesentlige, og vi betrakter dem som et utgangspunkt. Meget snart vil det bli åpenbart for enhver leser at kretsen rommer ulike oppfatninger av hva som bør bli den nye kursen i internasjonal og norsk politikk.» På samme måte ønsker vi nå å kunne åpne for nye debatter.

Men hvordan kan så Orienterings søken etter en tredje vei overføres til dagens mangfoldige Norge og dagens globale virkelighet? En av Ny Tids tidligere redaktører, Anders Horn, foreslo for et par uker siden dette: «Ny Tid skal fortsatt være en tydelig radikal stemme i norsk debatt, som forsvarer samfunnets egalitære og solidariske trekk, og som analyserer Norge og verden nedenfra og innenfra.»

Og dét er en av flere måter å formulere det på, selv om det ikke er patentløsninger og oppskrifter vi ønsker å postulere. Men i en tid hvor konfliktlinjene ikke lenger bare går mellom høyre og venstre, men vel så mye mellom det globale og det nasjonale, er det på sin plass å ta vare på å videreføre den udogmatiske, utadvendte og løsningsorienterte tradisjonen fra Orientering. Derfor vil vi fortsette å bringe nye stemmer fra alle kontinenter inn på sidene gjennom våre spaltister. Og derfor vil vi fortsette å søke nye veier mellom ja og nei, mellom øst og vest, mellom nord og sør.

Vi lever i en global tid. Og da trenger vi innspill fra røster der ute. Derfor vil vi fortsette å skrive om Norge i verden. Og om verden

i Norge.

---
DEL