Fra Valhall til Nidaros

Osama bin Laden har begynt å snakke om nødhjelp og klimaendringer. Det er ingen god nyhet.

Avatar
Email: dag@nytid.no
Publisert: 09.10.2010

Send din reaksjon til: debatt@nytid.no

www.twitter.com/DagHerbjornsrud

LEDER I NY TID 08.10.2010: Dramatisk. Krigens alvor har begynt å senke seg over Europa. Søndag denne uka ble det klart at USAs myndigheter utstedte et reiseråd for Europa, hvor det særlig ble advart mot økt terrorfare ved store turistattraksjoner i Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Tirsdag pågrep så franske myndigheter tolv terrormistenkte i Marseille og Bordeaux. Frankrikes regjering advarte så sine borgere mot stor terrorfare i Storbritannia. Dagen derpå uttalte EUs antiterrorsjef, Gilles de Kerchove, til EUs offisielle tv-kanal at «trusselen er reell».

Dermed ikke sagt at alle disse advarslene innebærer en markant økning i faren for nye terrorangrep i Europa, slik som de som rammet Madrid i 2003 og London i 2005. Men det er liten tvil om at al-Qaida-sympatisører har planer om å gjennomføre nye angrep.

Dessverre henger faren sammen med hva som skjer i Afghanistan og, i økende grad, Pakistan. Onsdag beklaget til slutt USAs ambassadør til Pakistan Natos helikopterangrep i forrige uke. To pakistanske soldater ble da drept, etter at Nato-helikoptre krysset grensa fra Afghanistan og Pakistan i jakten på «væpnede opprørere».

Nå skal det sies at det nok vel så mye er de ubemannede CIA-dronene, med Hellfire-komponenter fra norske Chemring Nobel på Hurum-landet, som skaper økt sinne blant lokalbefolkningen i regionen. Deres økte antall angrep, med der tilhørende økning i sivile dødsfall, er med på å skape et inntrykk av en allianse som i begrenset grad setter sivile, kvinner og barn først. Og det slår tilbake på oss alle.

Bin Laden-tape

Samtidig fortsetter Osama bin Laden, ni år etter 11. september-angrepene, å sende ut sine utspill via lydbånd. Og dessverre høres ikke al-Qaida-lederens budskap ut som en arabisk versjon av Telemarkbataljonen-majorenes rop om «Til Valhall», ikledd vikinghjelm og dødningskalle.

Snedig nok betoner bin Laden i det siste opptaket, offentlig kjent 1. oktober, snarere behovet for nødhjelp til de flomrammede i Pakistan: «Katastrofen i Pakistan er veldig stor og vanskelig å beskrive», sier stemmen.

Han oppfordrer til å skape en nødhjelpsgruppe for å takle katastrofer i muslimske land, samt forske på hvilke regioner som er mest utsatt for flom og klimaendringer.

«Det regjeringene bruker på nødhjelp er langt mindre enn hva den bruker på sine militære styrker,» sier bin Laden. Og han oppfordrer muslimske handelsmenn om å investere for bedre å sikre riktig jordbruksutnyttelse i land som Sudan.

Talen fra 1. oktober følger slik opp den al-Qaida-lederen ga 29. januar, der han angrep USA for ikke å ta klimatrusselen på alvor. Bin Laden har da også anbefalt en rekke bøker av ledende amerikanske akademikere.

Valhall-rop

Selvfølgelig er alle disse utspillene bare en del av terrorlederens kyniske spill. Men det er djevelsk dyktig gjort, for det er ikke bare fanatikere som kan la seg forføre av disse ordene. Man skal ikke ha mistet mange av sin kjære i anonyme droneangrep i Wasiristan før man som ung mann står i fare for å bli lokket med i denne hærførerens tropper.

Når fienden defineres som soldater fra Telemarksbataljonen, med vikingskip som symbol, med kamprop som «Til Valhall» og med «Camp Nidaros» som navn på sin base i muslimske Afghanistan, da blir valget ikke vanskeligere.

En ting er at bin Ladens venner kan vinne militært ved sine selvmordsangrep. En annen ting er at Nato-styrkene kan tape på grunn av sin manglende kulturintelligens og finesse. Dessverre henger disse to scenariene sammen. Vi har et felles ansvar for å forhindre begge deler.

Kommentarer