Fra steinalderjakt til industrislakt

PLANTEKOST: Er det ingen vei utenom kjøtt?

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.

The Meat Question – Animals
Humans and the Deep History of Food
Forfatter: Josh Berson
Forlag: MIT Press (USA)

PLANTEKOST:  Er det ingen vei utenom kjøtt?

Bersons bok om kjøtt begynner med en nesten absurd scene fra virkeligheten, der han beskriver hvordan hundrevis av rautende krøtter blir stuet inn i et jetfly i en rutinemessig transport av levende storfe fra Australia til Kina. Transporten av levende dyr til slakting i andre land, som han senere i boken supplerer med beretninger om enorme lasteskip der dyrene i ukevis lever på overfylte dekk, blir et bilde på globaliseringens eksesser, på det Jason Moore har kalt «slaveskipet Jorden».

Selv om de færreste orker å ta inn over seg hva som foregår i industrislakteriene, fornemmer mange at moderne kjøttproduksjon har utviklet seg til en slags fortrengt skyggeside i dagens samfunn.

Mennesket kjennetegnes fremfor alt av et fleksibelt kosthold, tilpasset tilgangen på mat.

De fleste har fått med seg veganer-bevegelsens argumenter – at et plantebasert kosthold er bedre for helsen, for miljøet og ikke minst for dyrene. De færreste vet derimot at til tross for en ny generasjon plantebaserte matprodukter, beyond- og impossible-burgers, ser kjøttkonsumet ut til å dobles de neste tiårene.

Mennesker og husdyr utgjør i dag 97 prosent av massen til landdyr – bare 3 prosent er ville dyr. Slik utviklingen går, må spørsmålet om hvorvidt Jorden kan brødfø 9 milliarder mennesker, omformuleres: Kan Jorden brødfø 9 milliarder kjøttetere? Er det nødvendig at kjøttkonsumet øker med velstanden?

Hva er naturlig?

Veganere og vegetarianere har lett for å ta utgangspunkt i at et kjøttfritt kosthold er det eneste naturlige for mennesket. Samtidig, med en to millioner års historie med kjøttspising, er samfunnsendringen plantekostspiserne går inn for, ingen bagatell. Styrken i Josh Bersons bok er at han ikke tar argumentene for et plantebasert kosthold for gitt, og at han heller ikke avviser den viktige rollen kjøtt har spilt i menneskets historie, men heller går inn i historien og forhistorien for å nyansere og avklare kjøttets rolle i menneskenes overlevelse og i samfunnets maktforhold.

Berson tar utgangspunkt i menneskets dype historie og ser 2 millioner år tilbake på leting etter svaret på hvilket kosthold som egentlig er naturlig for oss – og det masseproduserte kjøttets betydning som statusmarkør.

Fleksibelt kosthold

Vet vi egentlig hva de tidlige menneskene og førmenneskene spiste? Fremfor alt, påpeker Berson, er det vanskelig å vite sikkert: Kjøttmåltider etterlater knokler og ben, mens restene etter et plantemåltid er så å si umulig å finne spor av i ettertid, særlig hundretusener av år senere.

Det vi derimot kan si sikkert, mener han, er at mennesket fremfor alt kjennetegnes av et fleksibelt kosthold, tilpasset tilgangen på mat.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal