Fra stat null

«Gaza-krigen har gjort det nødvendig å drøfte en énstatsløsning mellom Israel og Palestina», sa tidligere utenriksminister Espen Barth Eide nylig. Han løftet slik fram tanker fra flere palestinere og israelere, som et alternativ til tostatsløsningen fra Osloavtalen.
- Vi må tenke ut en helt ny filosofi, for å komme på rett kurs etter Osloavtalen. Vi trenger en ny horisont sier den palestinske analytikeren Mohsen Abu Ramadan til Ny Tid. Men på gata i Gaza by er få klare til kompromisser, kort tid etter krigen.

Ahmad al-Kabariti
Email: hiahmad600@yahoo.com
Publisert: 03.09.2014

Etter krigen. Blant flere tusen tonn sønderrevet betong, fra ødelagte hus og andre bygninger, går fremdeles Gazas sørgende folk og leter etter brukbare gjenstander – etter en nesten to måneders kontinuerlig og massiv militær operasjon.

Siden starten på Israels militæroperasjonen mot Gaza og Hamas 8. juli, har 15.671 boliger blitt truffet og 2276 jevnet med jorda. 161 moskeer ble også truffet. 26. august ble det inngått våpenhvile, igjen, noe som ble feiret på gatene her i Gaza by.

Regjeringene i Kairo og Oslo har gått sammen om å arrangere en innsamlingskonferanse, med formål om å bidra til gjenoppbyggingen av Gaza, så snart en varig våpenhvile er på plass. Samtidig starter debatten om veien videre, etter at FN (OCHA) kan rapportere om 2101 drepte palestinere, hvorav 1460 sivile, og 70 drepte i Israel, hvorav seks sivile.

Norges tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), nå direktør i verdens Økonomisk Forum i Gèneve, tviler nå på at tostatsløsningen er det beste valget i Midt-Østen per i dag, uttalte han til NRK 17. august. Han sier at «tiden er inne for å tenke helt nytt»:
«Jeg tror den diskusjonen bør komme nå. Det er bra at giverlandene møtes, men jeg mener at før de begynner å fordele penger, så bør de diskutere om det fortsatt finnes en politisk horisont som peker mot en tostatsløsning, eller om man skal tenke helt annerledes og utenfor boksen,» sa Eide til Norges rikskringkasting.

Interessant nok publiseres uttalelsene fra Oslo, byen som har gitt sitt navn til Oslo-avtalen i 1992-1993 – som nettopp hadde en løsning om to stater – Israel og Palestina – som forutsetning.

Norge og den andre givergruppen som bidrar til Palestina må diskutere hvorvidt tostatsløsningen mellom Israel og Palestina bør legges død, sier Eide. Givergruppen omfatter USA, EU, arabiske land, Israel og de palestinske myndighetene. Siden Oslo-avtalen trådte i kraft i 1993, har gruppen samlet inn midler til etablering av en palestinsk stat. Er verden fremdeles uvilkårlig bundet til tanken om en tostatsløsning, eller kan vi åpne en diskusjon om mulige alternativer, spør Eide. «Det er 21 år siden, men fremdeles uklart hvor lang tid som skal gå før vi kan konkludere med at Norge simpelthen bidrar til å finansiere status quo,» sier Eide.

Eide mener at folk på begge sider av konflikten sier at vi burde våge å tenke på en enstatsløsning, det vil si én stat for to folk, med en demokratisk løsning for både israelere og palestinere. «Vi trenger en seriøs diskusjon om hele konseptet som har stått som gjeldende i over to tiår nå,» sier Eide.

 

På gata i Gaza

Blant fredsaktivister, venstreorienterte og skribenter har løsningen om én stat vært løftet fram flere ganger de siste årene, både blant israelere og palestinere. Men på gata i Gaza by lokker ikke en enstatsløsning nå, der de står midt i en massiv krigføring mot alt som tilhører dem.

 

Dette er et utdrag fra Ny Tid 29.08.2014. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her.

 

Kommentarer