Fra sosialdemokrati til nyliberalisme


Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

I desember 2017 bevilget Fritt Ord stipend til to prosjekter med mange likhetstrekk. Min første tanke var: «Kanskje de burde forenes til én bok?» Nå ble det likevel to bøker, begge publisert i høst. Den ene er skrevet av Ola Innset, og har fått tittelen Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge. Den andre er skrevet av meg og heter Sosialdemokrati versus nyliberalisme. Norsk styringskunst og samfunnsforming 1814–2020.

Hver for oss har vi forsøkt å si noe klokt om hvordan Norge har endret seg fra en sosialdemokratisk til en nyliberal orden. Der Innset er historiker med hovedvekt på økonomisk politikk, er jeg sosiolog med interesse for en bredere forming av samfunn og mennesker. Blikkene våre sveiper tidvis i ulike retninger, men ikke mer enn at vi ofte berører det samme landskapet.

Vi kritiserer begge forestillingen om at nyliberalister vil slippe markedskreftene helt fri, og at de reduserer mennesket til et egoistisk, kalkulerende vesen. Dette er en karikatur, skriver både Innset og jeg. I stedet ser vi nyliberalismen som et bevisst prosjekt som former virkeligheten, forankret i viljen til å gi markedstenkning og konkurransemekanismer større plass i samfunnslivet. Mange likhetspunkter, med andre ord, men også betydelige forskjeller.

- annonse -

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Svein Hammer
Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte