Fra oljesmurt til fornybart

I 2015 ble «grønt skifte» kåret til årets nyord. De fleste vil nok være enige i at å gjøre et skifte betyr å bytte ut én ting med noe annet. I miljøpolitikken er ikke denne virkelighetsforståelsen like tydelig. Vi har et kjempeproblem – nemlig klimaendringene – som skyldes at vi mennesker har brent olje, gass […]
Lofoten. FOTO:  AFP PHOTO / OLIVIER MORIN
Avatar
Email: ingridsk@nu.no
Publisert: 18.08.2016

I 2015 ble «grønt skifte» kåret til årets nyord. De fleste vil nok være enige i at å gjøre et skifte betyr å bytte ut én ting med noe annet. I miljøpolitikken er ikke denne virkelighetsforståelsen like tydelig. Vi har et kjempeproblem – nemlig klimaendringene – som skyldes at vi mennesker har brent olje, gass og kull og pøst farlige klimagasser ut i atmosfæren. For å løse dette problemet må vi altså foreta et grønt skifte. Greit nok. Den naturlige løsningen vil etter alle solemerker være å bytte ut skitten fossil energi med fornybare løsninger. Men så enkelt er det altså ikke.

Oljeelefanten. I stedet tar de største partiene, med støtte fra LO og oljeindustrien sjøl, til orde for en slags Ole Brumm-løsning og sier «ja takk» til begge deler. Ja takk til Tesla, til el-ferge og til mer fornybar energi. Men samtidig er det også et ja takk til åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og i Arktis, til ny rullebane på Gardermoen og til motorveiutbygginger. Det er verdt å spørre seg om dette kommer til å føre til en positiv klimagevinst som monner i det hele tatt – eller om det bare vil være å pynte på problemet.

For det står en svær elefant i rommet. Den heter norsk oljeindustri. 20. juli la EU frem sitt forslag til hvordan EU og Norge skal nå sine klimamål for 2030. Målet er kort sagt å kutte 40 prosent av de norske utslippene innen 2030. Samtidig som den norske regjeringen jobber for å nå dette målet, deler de ut tillatelser til å lete etter og utvinne olje og gass i Barentshavet. Ethvert tiltak for å redusere utslippene i Norge blir småtterier sammenliknet med utslippene norsk oljeindustri er ansvarlig for hvert år. Skal vi ta klimakrisen på alvor, er det virkelig her vi må starte, og ett sted spesielt.

Folkeflertall mot boring. Lofoten, Vesterålen og Senja er området det har gått prestisje i, både for oljeindustrien og miljøinteresser. Mange vil kalle det en symbolsak, men samtidig er det også snakk om et av verdens rikeste og mest verdifulle natur- og havområder. Her gyter skreien, verdens siste store gjenlevende torskestamme; her finner du verdens største kaldtvannskorallrev; og for 70 prosent av fisken som fiskes i Norskehavet og Barentshavet, er Lofoten, Vesterålen og Senja et viktig oppvekstområde.

Alle spørreundersøkelser har i årevis vist et solid folkelig flertall mot oljeboring, likevel er de tre største partiene i dag, Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, for å starte en åpningsprosess. I Arbeiderpartiet er saken aller mest kontroversiell, og et stadig økende flertall har tatt til orde for å la Lofoten, Vesterålen og Senja være i fred. For AUF er dette den viktigste miljøsaken de vil kjempe for fram mot Arbeiderpartiets landsmøte i april neste år.

Jonas Gahr Støre har tatt til orde for et grønnere Arbeiderparti, men de store kursendringene har latt vente på seg.

Grønn handling. Paris-avtalen gir oss en klar marsjordre: Hindre en global temperaturøkning på 1,5 grader. Selv om målet i og for seg er veldig tydelig, er det langt større uenighet om veien dit. Men for å si det sånn: Med den politikken og de tiltakene som ligger på bordet i dag, vil vi ikke være i nærheten av å nå målet. Ole Brumm-løsningen vil ikke gi oss noe reelt skifte. Det trengs modige politikere som tør å ta de harde valgene.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har tatt til orde for et grønnere Arbeiderparti, men de store kursendringene har latt vente på seg. Et grønnere Arbeiderparti må klare å tenke helhetlig om miljø og ta de store valgene som fører til en positiv nettoeffekt for klimaet. Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil ikke bare være et naturlig, men også et nødvendig sted å begynne dersom «det grønne skiftet» skal bli grønn handling. Deretter trenger vi en omstillingsplan for overgangen fra et oljesmurt til et fornybart samfunn. Hva med stortingsmeldingen «Velferd uten olje»? Jonas, denne utfordringen går til deg!


Skjoldvær er leder i Natur og Ungdom.
ingridsk@nu.no

Kommentarer