Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?


OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Ohrem er skribent for Ny Tid.
Email: sigurdoh@vfk.no
Publisert: 2019-10-08
        Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge
Forfatter: Hein Berdinesen Lars Petter Storm Torjussen
Dreyers Forlag, Norge

Den nyvakte internasjonale oppmerksomheten rundt spørsmålet om den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) og nazismen, samt forlaget Dreyers nå utgitte antologi Heideggers testamente krever en dypere avklaring av forholdet mellom hans filosofi og politikk. Det store spørsmålet har hittil vært om Heideggers tilslutning til nazismen er grunnlagt i hans filosofiske arbeider, og i så fall hvilke konsekvenser dette bør ha for den allmenne vurderingen av hans tenkning. Utgivelsene av de såkalte «Svarte heftene» har også gitt et moment til debatten, i tillegg til Donatella Di Cesares bok Heidegger og jødene. «De sorte hefter» fra 2014/15.

Antologien Heideggers testamente er på cirka 750 sider og består, foruten et utvalg av Heideggers egne skrifter, av i alt 27 bidrag. Mer enn 20 av disse er skrevet av norske og nordis  ke forfattere. De fleste virker relativt nyskrevne, mens de resterende består av oversatte europeiske tekster. Utgivelsen utgjør et imponerende arbeid med et bredt spekter av skribenter og forlagets store innsats.

Heideggers aktualitet

Men hvorfor er Heideggers forhold til nazismen stadig et hett tema som skaper et så stort engasjement? Både fordi han er en stor tenker, og fordi hans bøker har fått en virkningshistorie som leder inn i vår samtid. Han var dessuten en karismatisk personlighet med stor appell i studentmiljøet. Heidegger talte om en filosofisk overvinnelse av den dype krisen i Tyskland og Europa i mellomkrigstiden. De siste årenes utgivelse av de etterlatte svarte heftene – ennå er ikke de seneste av disse utgitt – forsterker hos flere generasjoner frykten for at Heideggers filosofi skal være forgiftet av antisemittisme og fascistiske holdninger.

Men det finnes flere grunner til at det er fruktbart å lese Heidegger også i dag. Hans filosofi fanger stemningen i tiden. Eksempelvis hevder forfatteren Heinz Bude i boken Society of …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)