Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?

Den nyvakte internasjonale oppmerksomheten rundt spørsmålet om den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) og nazismen, samt forlaget Dreyers nå utgitte antologi Heideggers testamente krever en dypere avklaring av forholdet mellom hans filosofi og politikk. Det store spørsmålet har hittil vært om Heideggers tilslutning til nazismen er grunnlagt i hans filosofiske arbeider, og i så fall hvilke konsekvenser dette bør ha for den allmenne vurderingen av hans tenkning. Utgivelsene av de såkalte «Svarte heftene» har også gitt et moment til debatten, i tillegg til Donatella Di Cesares bok Heidegger og jødene. «De sorte hefter» fra 2014/15.

Antologien Heideggers testamente er på cirka 750 sider og består, foruten et utvalg av Heideggers egne skrifter, av i alt 27 bidrag. Mer enn 20 av disse er skrevet av norske og nordis  ke forfattere. De fleste virker relativt nyskrevne, mens de resterende består av oversatte . . .Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)
Abonnement kr 195 kvartal