Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?


OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Ohrem er skribent for Ny Tid.
Email: sigurdoh@vfk.no
Publisert: 8. oktober 2019
       
Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge

Den nyvakte internasjonale oppmerksomheten rundt spørsmålet om den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) og nazismen, samt forlaget Dreyers nå utgitte antologi Heideggers testamente krever en dypere avklaring av forholdet mellom hans filosofi og politikk. Det store spørsmålet har hittil vært om Heideggers tilslutning til nazismen er grunnlagt i hans filosofiske arbeider, og i så fall hvilke konsekvenser dette bør ha for den allmenne vurderingen av hans tenkning. Utgivelsene av de såkalte «Svarte heftene» har også gitt et moment til debatten, i tillegg til Donatella Di Cesares bok Heidegger og jødene. «De sorte …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging