Fra monopol til folkemakt

Hva skjer når varer og tjenester spres ut i folkets egne hender? Nå lager folk elektrisiteten sin selv, og designer sine egne varer ved hjelp av 3D-printing. 

Avatar
Email: anrikevisser@gmail.com
Publisert: 18.05.2017

Desentralisering. Mange av oss kjenner til begrepet, og i Tyskland har det blitt et moteord. Ved hjelp av ny teknologi kan man nå på egen hånd gjøre ting som tidligere var myndighetenes oppgave. Det er ikke bare offentlige tjenester som overføres til folk flest – på stadig flere områder i livet kuttes mellomleddet ut. DIY-bølgen (do it yourself) forandrer både hvordan vi forbruker og tjener til livets opphold.

Så – hva er egentlig desentralisering? Oppfinneren og tenkeren Ray Kurzweil skriver i sin bok The Singularity is Near at desentralisering er «bevegelsen fra sentraliserte teknologier til distribuerte, og fra den virkelige til den virtuelle verden». For å si det enkelt: Ved hjelp av internett kan du nå i motsetning til tidligere gjøre mange ting selv.

Kurzweil hevder også at desentraliseringen vil fortsette å øke, ettersom sentraliserte tjenester er dyre og sårbare: «I dag har vi svært sentraliserte og sårbare elektrisitetsverk, og bruker skip og olje- og gassledninger til å transportere energi. Når vi får nanobaserte brenselceller og solenergi, vil energiressurser distribueres i stor stil og bli integrert i infrastrukturene våre.» Selv kontorbygninger og byer, og faktisk også sentraliserte kraftverk, vil bli utdatert – takket være den virtuelle virkeligheten: «Muligheten til å gjøre nesten hva som helst fra hvor som helst og i hvilke virtuellvirkelige omgivelser som helst, vil gjøre de sentraliserte teknologiene i kontorbygninger og byer gammeldagse,» skriver Kurzweil.

Nye teknologier. Vi ser allerede desentraliseringen av strømnettet. Rimelige solcellepaneler gjør at folk kan lage elektrisitet selv, og til og med selge overskuddet til strømleverandører. Et viktig bidrag er økonomisk støtte fra myndighetene, som gjør det lettere for folk å installere solcellepanelene. Dessuten hjelper selvfølgelig utsiktene til lavere strømregninger i slutten av måneden.

Flere og flere offentlige og private tjenester kan utføres av folk selv – gjerne fra sofaen.

Også elektrisitetsleverandørene selv er åpne for fordelene ved desentralisert energi. Strøm- og gasselskapet E.ON ramser opp noen fordeler på nettsiden sin: lavere karbonutslipp, lavere energipriser i det lange løp, økt stabilitet og nasjonal sikkerhet.

Den viktigste utviklingen i retning av desentralisering er det den digitale verden selv som sørger for, i form av såkalt blockchain. Blockchainteknologien blir beskrevet av The Economist som «tillitsmaskinen». Blockchain «desentraliserer tillit», sier Shermin Voshmgir, grunnleggeren av BlockchainHub. For henne betyr dette at vi går fra et «informasjons- og datamonarki til et nytt paradigme med datademokrati gjennom likemann-til-likemann-systemer».

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer