Fra individuell deltakelse til autoritær politikk

Som mange har kommentert, er krisetegnene i dagens demokratier mange – og utfordringen ligger i det doble presset fra globaliseringen og teknologiutviklingen, to tendenser som samler seg i det globale nettverksamfunnet.

Gardels og Berggruen, som leder en tenketank i Los Angeles, har tidligere skrevet boken Intelligent Governance in the 21st Century (2013), der de sammenligner Vestens og Østens politiske tradisjoner. Med direkte erfaring fra både California og Kina har de ambisjoner ikke bare om å analysere og kritisere, men om å foreslå endringer og bygge nye politiske fora.

For å oppdatere og forbedre institusjonene må vi ifølge forfatterne først forstå hva som skjer med forholdet mellom lederskap og folk når internettet gjør informasjon, deltakelse og manipulasjon mer umiddelbart tilgjengelig. Utfordringen ligger kort sagt i det å oppmuntre til deltakelse, men samtidig å unngå populisme.

Hvis du er medeier i selskapet som gjør deg overflødig gjennom
automatisering, er skaden tross alt mindre.

Demokratiets doble fare, som Platon gjentatte ganger advarte mot, er på den ene siden «mobben», som lar seg lede av umiddelbar lyst, kortsiktig bekvemmelighet og irrasjonell frykt, og på den andre siden demagogene, som vet å utnytte disse tendensene. Gardels og Berggruen minner i sin nye bok Renovating Democracy om at Platons skepsis til demokratiet dukket opp igjen i den amerikanske grunnlovsforsamlingen, og påpeker at ordet «demokrati» ikke engang blir nevnt i grunnloven eller i uavhengighetserklæringen. Politikere som Thomas Jefferson og Amerikas fjerde president James Madison var opptatt av at de folkevalgtes sindige overveielse ikke måtte forstyrres av folkets omskiftelighet – og at folket på sin side måtte beskyttes av stabile institusjoner mot politikernes ustadighet.

Kortslutninger i topp og bunn

Med Twitter-presidenten Donald Trump og hans usensurerte utspill blir behovet for sindig overveielse og sterke institusjoner i toppen åpenbart. Men også nedenfra bidrar sosiale medier og nettverk til farlige og uoverveide avgjørelser.
. . .Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

Abonnement kr 195 kvartal