Fra individuell deltakelse til autoritær politikk

POLITIKK: Destabiliserer teknologiutviklingen moderne demokratier? Kina kan sees som et positivt motstykke til Vesten.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 25.10.2019
           Renovating Democracy – Governing in the Age of Globalization and Digital Capitalism
Forfatter: Nathan Gardels Nicolas Berggruen
University of California Press, USA

26 / 100 SEO Score

Som mange har kommentert, er krisetegnene i dagens demokratier mange – og utfordringen ligger i det doble presset fra globaliseringen og teknologiutviklingen, to tendenser som samler seg i det globale nettverksamfunnet.

Gardels og Berggruen, som leder en tenketank i Los Angeles, har tidligere skrevet boken Intelligent Governance in the 21st Century (2013), der de sammenligner Vestens og Østens politiske tradisjoner. Med direkte erfaring fra både California og Kina har de ambisjoner ikke bare om å analysere og kritisere, men om å foreslå endringer og bygge nye politiske fora.

For å oppdatere og forbedre institusjonene må vi ifølge forfatterne først forstå hva som skjer med forholdet mellom lederskap og folk når internettet gjør informasjon, deltakelse og manipulasjon mer umiddelbart tilgjengelig. Utfordringen ligger kort sagt i det å oppmuntre til deltakelse, men samtidig å unngå populisme.

Hvis du er medeier i selskapet som gjør deg overflødig gjennom
automatisering, er skaden tross alt mindre.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve