Fra individuell deltakelse til autoritær politikk

POLITIKK: Destabiliserer teknologiutviklingen moderne demokratier? Kina kan sees som et positivt motstykke til Vesten.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Renovating Democracy – Governing in the Age of Globalization and Digital Capitalism

POLITIKK: Destabiliserer teknologiutviklingen moderne demokratier? Kina kan sees som et positivt motstykke til Vesten.

Som mange har kommentert, er krisetegnene i dagens demokratier mange – og utfordringen ligger i det doble presset fra globaliseringen og teknologiutviklingen, to tendenser som samler seg i det globale nettverksamfunnet.

Gardels og Berggruen, som leder en tenketank i Los Angeles, har tidligere skrevet boken Intelligent Governance in the 21st Century (2013), der de sammenligner Vestens og Østens politiske tradisjoner. Med direkte erfaring fra både California og Kina har de ambisjoner ikke bare om å analysere og kritisere, men om å foreslå endringer og bygge nye politiske fora.

For å oppdatere og forbedre institusjonene må vi ifølge forfatterne først forstå hva som skjer med forholdet mellom lederskap og folk når internettet gjør informasjon, deltakelse og manipulasjon mer umiddelbart tilgjengelig. Utfordringen ligger kort sagt i det å oppmuntre til deltakelse, men samtidig å unngå populisme.

Hvis du er medeier i selskapet som gjør deg overflødig gjennom
automatisering, er skaden tross alt mindre.

Demokratiets doble fare, som Platon gjentatte ganger advarte mot, er på den ene siden «mobben», som lar seg lede av umiddelbar lyst, kortsiktig bekvemmelighet og irrasjonell frykt, og på den andre siden dema …


Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal