Foto: Wikimedia/ Diario La Nación. og Susan Meiselas/Magnum Photos

Fra folkehelt til diktator 


Nicaraguas president Daniel Ortega ligner mer og mer på sin voldelige og diktatoriske forgjenger. 

Valdés er forfatter, antropolog og aktivist.
Email: agora158@gmail.com
Publisert: 1. oktober 2018

Vatikanet bekjentgjorde i august at pave Frans ikke kommer til El Salvador og Nicaragua i oktober slik mange hadde forventet. Meningen var at han skulle til Nicaraguas naboland, El Salvador, for å kanonisere erkebiskop Oscar Arnulfo Romero. Romero var overhodet for kirken i El Salvador, og ble drept mens han holdt nattverd i sin egen katedral i 1980.

Men situasjonen i Nicaragua er svært truende hvor mange biskoper mottar dødstrusler. Som følge av dette vil Romero i stedet bli kanonisert i Roma 14. oktober. 

I august hadde dødstallene i forbindelse med urolighetene i Nicaragua nådd så mange som 448, med over 1500 skadde. Landet er splittet i forsøket på å få ned voldsbruken og det politiske klimaet som fremprovoserer den. Nesten ti tusen nicaraguanere har flyktet fra volden og søkt om asyl i Costa Rica.

NICARAGUA. Managua. 1979. Wall.

President på livstid

På 1970-tallet flyktet et stort antall mennesker fra Nicaragua. De flyktet fra diktaturet til Anastasio Somoza, en diktator som befant seg langt på høyresiden, støttet av USA. Nå flykter folk fra diktaturet til Daniel Ortega, en nasjonal helt som sammen med sandinistene [sosialistisk opprørsbevegelse] klarte å få Somoza til å gi fra seg makten. Men etter at Somoza forsvant ligner Ortega mer og mer på sin forgjenger. 

I august hadde dødstallene i forbindelse med urolighetene i Nicaragua nådd så mange som 448, med over 1500 skadde.

Det er et trist paradoks. Sammen med sine advokater endret han den nicaraguanske grunnloven den 29. januar 2014, slik at den tillater presidenten å være kandidat i flere påfølgende valg. Det er grunnen til at opposisjonen nå kaller ham «en president på livstid». I tillegg har han utnevnt sin egen kone, Rosario Murillo, til landets visepresident. Dermed sikret han seg fortsettelsen av sin egen politikk.

Ortega har vært president siden 2007, og var dessuten president mellom 1985 og 1998. Han er nå inne i sitt fjerde mandat som president.

For den latinamerikanske venstresiden var sandinistene helter; uten våpen og støtte fra noen kjempet de og kom seirende ut av slaget. Mange latinamerikanske ungdommer reiste til Nicaragua for å kjempe med sandinistene på 80-tallet med døden til følge. Mange anarkister betraktet Nicaragua som det nye Spania under borgerkrigen i 1936.

Ifølge vitneforklaringer forlangte Ortega sex som del av den «revolusjonære plikten». Foto: INTI OCON / AFP

Jeg spurte den amerikanske fotografen Susan Meiselas om hvordan Ortega kunne bli Somoza. Som fotograf reiste hun til Nicaragua i 1978 og 1979 og tok bilder av revolusjonen som endte med Somozas fall og hans flukt til Paraguay. Meiselas, en av vår tids største fotografer og grunnlegger av Magnum Photos, har vendt tilbake til Nicaragua flere ganger for å følge menneskene hun tidligere har fotografert.

Under sitt siste besøk i 2018 tok Meiselas bilder av unge studenter som protesterer mot det autoritære styret til Daniel Ortega. Hun sier hun må være lojal mot folket sitt og vise hele prosessens utvikling – fra begynnelsen av frigjøringen av landet, til våre dager da Nicaragua er blitt sentrum for heftige diskusjoner.

Overgrep og voldtekt

Ortegas liv er historien om en kontroversiell politiker, en selfmade mann som droppet ut fra universitetet for å slutte seg til geriljakampen i fjellene. Han er blitt beskyldt for voldtekt av sin egen stedatter, Zoilamerica Narvaez, Rosario Murillos datter.

Zoilamerica Narvaez etterlot en 48-siders liste over beskyldninger mot Ortega om andre seksuelle overgrep i en rettssal i Managua. 

Hun rettet flere anklager mot ham. Og hun er ikke den eneste. Flere kvinner har stått frem og beskyldt ham for seksuelle overgrep «i revolusjonens navn». Ifølge deres vitneforklaringer forlangte han sex fra dem som en revolusjonær plikt.

NICARAGUA. Managua. 1979. Street fighter.

Ved starten på sin siste mandatperiode hadde Ortega noen hvetebrødsdager med den katolske kirken, hvor kona hans skrev et utkast til en lov som kriminaliserer abort. I dag er Nicaragua ett av de få landene i verden som ikke tillater selvbestemt abort.

Feministbevegelsen og alle kvinnene som kjempet for sandinistene var blant de første til å protestere. De tok til gatene og krevde retten til abort og beskyttelse mot voldtekt. Nicaragua er et land der macho-kulturen fremdeles står sterkt.   

Protester, økonomisk krise og forfall

Protestene mot Ortega og Murillo har nå spredt seg, der studenter, bønder og kvinner demonstrerer i gatene og blir hardt bekjempet. De fryktede dødsskvadronene – kjent fra revolusjonen mot Somoza – har fått nytt liv. Forskjellen er at den gangen var de støttet av USA og hadde fagforeningsledere og mistenkte kommunister som mål. I dag sikter de seg inn mot bondeledere og studenter som er i opposisjon til Ortegas styre.

«Vi kan ikke akseptere en livstidspresident.» Ernesto Cardenal

Nicaragua har vært støttet økonomisk av Venezuela der president Chávez var en sterk forsvarer av sandiniststyret. Men i dag er den venezuelanske økonomien i forfall, og landet kan ikke lenger vente støtte fra det venezuelanske Maduro-regimet. Nicaragua er dessuten truet av sanksjoner fra USA og andre latinamerikanske land.

Kirken har forsøkt å mekle mellom demonstrantene og Ortega, og enkelte biskoper har bedt han om å trekke seg tilbake. Den tidligere revolusjonære, munken og poeten Ernesto Cardenal – en gang Ortegas venn, nå en bitter fiende – truer med å forlate landet og dra i eksil.

En ung anarkistvenn, Alastorin, skriver i sin populære blogg: 

«Ortega og Murillo må forlate stillingene sine og grunnloven må forandres igjen. Vi kan ikke akseptere en livstidspresident. Det er ikke demokrati, det er diktatur. Vi må kreve nye valg.»

Abonnement kr 195 kvartal