Fra domfeltes synspunkt


...

Påtalemyndighetenes litterære interesse bærer sine frukter. Nå som før. Det er en surrealistisk virkning av en surrealistisk prosess, og enda er ikke høydepunktet nådd. Prosessen skal videre. Den er satt igang av Riksadvokaten, første statsadvokat og høyesterettsadvokat Johan Hjort, og det er blitt lovet oss flere prosesser av samme art; høylærde og kappekledde herrer skal i uker og måneder fortsette sin gransking av pikerumper og det som verre er, – rumpe efter rumpe, skritt for skritt, skal det gås til verk. Rumpenes livsanskuelser skal undersøkes; er det vanlige, normale, merkantile rumper, da skal de få strutte videre, – er det derimot seksualnihilistiske rumper, da skal de forbys for allmenheten.

Annen målestokk på rumpene har norsk rett ikke.

Byrettens konklusjon er i utgangspunktets ånd. Aktor ga avkall på nesten alle synspunkter som tidligere har vært avgjørende; han presiserte at pornografi antagelig var uten skadevirkninger, han nevnte ikke ordet moral, han la ingen vekt på om boken hadde litterær verdi eller ikke, til og med det grunnleggende prinsipp i all demokratisk rett, nemlig «likhet for loven», rettslikheten, ga statsadvokaten avakll på ved å hevde at det innen dette området, i flommen av seksuelle bøker og billedblader, var umulig å skape rettlikhet, – aktor første bare én tanke tvers gjennom det hele: er denne bok utuktig i lovens forstand? Denne bok og denne paragraf? – Til og med at ordet «utuktig» idag nesten er uten innhold, ble tatt i betraktning. Retten skulle ta stilling til om …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -
Jens Bjørneboe
Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte