Fra domfeltes synspunkt

Rettssaken om forfatteren Jens Bjørneboes bok "Uten en tråd" tar til. Aktors påstand var 30 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for utuktig innhold i boken. Dommen ble adskillig mildere. Selv om retten kom til at innholdet var klart utuktig ifølge straffelovens paragraf 211, ble de tiltalte kun idømt symbolske bøter på kr. 100.-. Dette fordi det for retten var fremlagt mengder av blader og bøker som er i fritt salg i Norge i dag, og som det kunne vært minst like stor grunn til å aksjonere mot. Her fra rettssakens første dag. Foto: NTB/Scanpix
Jens Bjørneboes innlegg om Uten en tråd-dommen.

Etter at dommen i Oslo Byrett var falt og beslagleggelsen av Uten en tråd >ble opprettholdt, kunne bokens danske forlegger sende et nytt opplag i trykken: 20 000 eksemplarer i tillegg til de foregående 30 000. Antagelig vil det også i Sverige gjøres nye opplag.

Påtalemyndighetenes litterære interesser bærer sine frukter. Nå som før. Det er en surrealistisk virkning av en surrealistisk prosess, og enda er ikke høydepunktet nådd. Prosessen skal videre. Den er satt i gang av riksadvokaten, første statsadvokat og høyesterettsadvokat Johan Hjort, og det er blitt lovet oss flere prosesser av samme art; høylærde og kappekledde herrer skal i uker og måneder fortsette sin granskning av pikerumper og det som verre er, – rumpe etter rumpe, skritt for skritt, skal . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal