Rettssaken om forfatteren Jens Bjørneboes bok "Uten en tråd" tar til. Aktors påstand var 30 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for utuktig innhold i boken. Dommen ble adskillig mildere. Selv om retten kom til at innholdet var klart utuktig ifølge straffelovens paragraf 211, ble de tiltalte kun idømt symbolske bøter på kr. 100.-. Dette fordi det for retten var fremlagt mengder av blader og bøker som er i fritt salg i Norge i dag, og som det kunne vært minst like stor grunn til å aksjonere mot. Her fra rettssakens første dag. Foto: NTB/Scanpix

Fra domfeltes synspunkt


Jens Bjørneboes innlegg om Uten en tråd-dommen.

Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.
Email: jens@nytid.no
Publisert: 15. september 2020

Etter at dommen i Oslo Byrett var falt og beslagleggelsen av Uten en tråd >ble opprettholdt, kunne bokens danske forlegger sende et nytt opplag i trykken: 20 000 eksemplarer i tillegg til de foregående 30 000. Antagelig vil det også i Sverige gjøres nye opplag.

Påtalemyndighetenes litterære interesser bærer sine frukter. Nå som før. Det er en surrealistisk virkning av en surrealistisk prosess, og enda er ikke høydepunktet nådd. Prosessen skal videre. Den er satt i gang av riksadvokaten, første statsadvokat og høyesterettsadvokat Johan Hjort, og det er blitt lovet oss flere prosesser av samme art; høylærde og …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal