Fra del til helhet i bevissthetsforskningen

HJERNEN: The Feeling of Life Itself tar for seg nevrovitenskapens dypeste mål – forståelsen av bevissthet.

Næss er lege og filosof. Fast kommentator i Ny Tid.
Email: torekierulfnaess@hotmail.com
Publisert: 2019-11-07
        The Feeling of Life Itself
Forfatter: Christof Koch
MIT Press, USA

Nevrovitenskap er kort sagt studiet av forholdet mellom hjernens funksjon og menneskelig atferd. Nevrovitenskapen påvirker så ulike felt som psykologi, medisin, økonomi, pedagogikk og antropologi for å nevne noen. Denne tradisjonen har hatt vind i seilene i hvert fall siden årtusenskiftet, og man kan si at den har overtatt ledertrøya fra molekylær genetikk i kappløpet om mest oppmerksomhet, penger, innflytelse og anseelse innen den naturvitenskapelige forskningsverdenen.

Interessen for nevrovitenskapen er i dag hovedsakelig instrumentell. Man spør seg: Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen? Likevel er det et filosofisk, ikke-instrumentelt spørsmål som ligger i kjernen av tradisjonen.

Nevrovitenskapens uttalte og dypeste mål har siden etableringen på 1960-tallet vært å forstå eller forklare bevissthet fra et naturvitenskapelig, det vil si molekylærbiologisk, reduksjonistisk ståsted. En «naturvitenskapelig» forståelse av bevissthet er så å si nevrovitenskapens hellige gral.

Knapphet

Hjernen

Christof Kochs bok The Feeling of Life Itself tar for seg nettopp nevrovitenskapens dypeste mål og trakterer det omtrent slik man forventer det fra en av feltets sentrale aktører: Bokens innledende filosofiske avklaringer av hvordan man ønsker å diskutere bevissthet, og hva man legger i bevissthetsbegrepet, er utført med en påfallende knapphet og manglende vilje til presisjon. Den påfølgende redegjørelsen for forskningen som skal kaste lys over utgangspunktspørsmålet, utpensles derimot i detalj. Koch er opprinnelig fysiker, men har siden slutten av 1980-tallet konsentrert seg om studiet av kunstig intelligens og kartlegging av hjernens aktivitet. Han leder i dag forskningsinstituttet The Allen Institute for Brain Science i Seattle i USA.

Abonnement halvår kr 450

Koch viderefører her en arvesynd som har heftet ved feltet siden nobelprisvinner og DNA-oppdager Francis Crick, som har vært Kochs sentrale mentor, for alvor tok tak i temaet på begynnelsen av 1960-tallet. Den eksentriske britiske biologen og scientismekritikeren Rupert Sheldrake beskriver i innledningen til boken The Science Delusion (2012) hvordan han på begynnelsen av 1960-tallet som student ved universitetet i Cambridge ble kontaktet av en av Cricks protesjeer som forsøkte å kapre spesielt begavede …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.