Fra del til helhet i bevissthetsforskningen

HJERNEN: The Feeling of Life Itself tar for seg nevrovitenskapens dypeste mål – forståelsen av bevissthet.

Tore Kierulf Næss
Næss er lege og filosof. Fast kommentator i Ny Tid.
Email: torekierulfnaess@hotmail.com
Publisert: 07.11.2019
           The Feeling of Life Itself
Forfatter: Christof Koch
MIT Press, USA

Nevrovitenskap er kort sagt studiet av forholdet mellom hjernens funksjon og menneskelig atferd. Nevrovitenskapen påvirker så ulike felt som psykologi, medisin, økonomi, pedagogikk og antropologi for å nevne noen. Denne tradisjonen har hatt vind i seilene i hvert fall siden årtusenskiftet, og man kan si at den har overtatt ledertrøya fra molekylær genetikk i kappløpet om mest oppmerksomhet, penger, innflytelse og anseelse innen den naturvitenskapelige forskningsverdenen.

Interessen for nevrovitenskapen er i dag hovedsakelig instrumentell. Man spør seg: Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen? Likevel er det et filosofisk, ikke-instrumentelt spørsmål som ligger i kjernen av tradisjonen.

Nevrovitenskapens uttalte og dypeste mål har siden etableringen på 1960-tallet vært å forstå eller forklare bevissthet fra et naturvitenskapelig, det vil si molekylærbiologisk, reduksjonistisk ståsted. En «naturvitenskapelig» forståelse av bevissthet er så å si nevrovitenskapens hellige gral.

Knapphet


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.