Foto: AFP

Foucaults redsskapsskrin

Foucaults begreper er et strålende oversiktsverk for Foucault-interesserte.

Kjetil Røed
Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 17.03.2016

Knut Ove Eliassen:
Foucaults begreper
Scandinavian Academic Press, 2016

«Les boken som du spiller en plate: Spill det du liker, og dropp de andre sporene,» foreslår Gilles Deleuze og Félix Guattari i sin bok Tusen platåer. For dem var filosofien et redskapsskrin, hvor begreper skulle kunne brukes til lokale tankeoppgaver etter behov, mer enn et grandiost system hvor alt måtte sees i sammenheng.
Det samme kunne vi si om Michel Foucault, som nettopp understreket tenkningens praktiske og samfunnsmessige relevans. Å være spesifikk intellektuell, som han kalte det, dreide seg om å tenke i situasjonen, handle der du var, fremfor å immunisere tankene i den akademiske eller fagfilosofiske høyborg.
Den spesifikke intellektuelle «er ikke forvalteren av allmenngyldige sannheter, snarere legger han til rette for at andre skal settes i en tilstand hvor de kan handle politisk i eget navn,» skriver forfatter og professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU Knut Ove Eliassen i sin nye bok Foucaults begreper, i kapitlet om erfaring. «Teorien tjener snarere to forhold: Den skal kartlegge elementene som inngår i en erfaring, utrede de taktiske og strategiske innsatsene og bidra til å gjøre intervensjonene mer effektive; det andre er å bidra til en beskrivelse av en historisk situasjon som endrer måten denne oppfattes på, og dermed også å kunne bidra til endring,» fortsetter han.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/foucaults-redsskapsskrin/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.