FOTOKONKURRANSE: «Welcome to Norway»


Radikal Portal og Ny Tid utlyser Fotokonkurransen: Welcome to Norway

Email: linefausko@gmail.com
Publisert: 2015-10-19

Flyktninger strømmer over grensene til europeiske land, også Norge. Dessverre har myndighetene våre vist seg ute av stand og uten vilje til å ta imot flyktningene på anstendig vis. Derimot, i desperasjonens time, oppsto den nye folkebevegelsen Refugees Welcome to Norway. Gjennom dette nettverket har mennesker over hele landet kastet seg ut i en storstilt dugnad for mennesker på flukt.
Radikal Portal og Ny Tid synes det er på sin plass at deres historier blir fortalt. Vi ønsker avbildninger av flyktningenes hverdag og virkelighet, på godt og vondt. Vi er på jakt etter de gode fotohistoriene av hjelpernes innsats, liten eller stor. Vi søker gjenfortalt med foto de sterke inntrykkene, de emosjonelle øyeblikkene, møtene mellom mennesker på tvers av geografi og kultur. Vi inviterer derfor deg til å delta. Førstepremien er 10 000 kroner. Andre og tredjepremien er på 2500 kroner.
Send oss minst tre bilder, men maks ti. Legg ved en setning eller to om deg selv og et enkelt foto. Frist for innsending er 15.11.

Dommerpanelet som vurderer bidragene er Truls Lie, Kjersti Opstad, Nina Guzman Toft og Hanan
Albalkhe. Fotoseriene blir publisert på Radikal Portal og i Ny Tid torsdag 17. desember. Vi forbeholder oss retten til å publisere alle de innsendte bidragene. Da setter vi også sammen et panel av folk diskuterer hvordan Norge møter og bør møte flyktningene.

Merk bidraget «Fotokonkurranse» og send det til radikalportal@gmail.com

Abonnement kr 195/kvartal