Fotoboken – et ekspanderende språk


Fotoboken fyller et tomrom som det digitale visningsrommet ikke kan fylle, og blir derfor enda viktigere for en generasjon som oversvømmes av bilder.

Email: info@ninatoft.no
Publisert: 2016-09-15

De siste årene har vi sett et økt fokus på fotoboken, som får større plass på både prestisjetunge internasjonale fotofestivaler og egne messer. I Tyskland har det åpnet et mobilt fotobokmuseum. I Oslo arrangeres Oslo fotobokfestival for tredje år på rad fra 8. til 18. september. Jeg har snakket med noen av initiativtagerne til festivalen samt fotografene som lanserer fotobøker i år. Hvorfor ser vi denne trenden nå?

Politisk og poetisk. Stephanie von Spreter er kurator og kunstnerisk leder ved Fotogalleriet i Osl. Galleriet er arrangører av Nordic Dummy Award og en av initiativtakerne til Oslo fotobokfestival. Hva er bakgrunnen for denne omfattende satsningen på fotobøker?

«Fotogalleriets satsing som startet allerede i 2011, tok utgangspunkt i at vi så et medium som ikke har blitt vektlagt nok som en kunstnerisk uttrykksform, i hvert fall ikke i Norge. Men enda viktigere for meg er det unike potensialet jeg ser i fotoboken som medium, samtidig som den har poetisk verdi. Jeg tror at fotoboken kan ta opp samfunnsspørsmål og binde det politiske og det estetiske sammen på en eksepsjonell måte.»

Hvorfor er denne satsningen viktig nå, og hvordan plasserer den seg i et internasjonalt miljø?

«Fotogalleriet har på den måten hatt mulighet til å støtte kunstnere i å fremme sitt kunstneriske uttrykk på en bredere måte. Internasjonalt er det spesielt Japan, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA som har tradisjon for et stort fotofelt, og i disse landene har fotoboken lenge blitt sett på som et verdifullt medium.»

Abonnement kr 195/kvartal

05_winter_event_aglertUtenfor det gjengse. Katja Algert er kunstner aktuell med gruppeutstilling på Fotogalleriet og lansering av fotobok på Oslo fotobokfestival. Hva mener Katja er grunnen til at vi ser denne tiltakende tendensen til å løfte frem fotoboken?

«Det fotografiske bildet har fått en massiv gjennomslagskraft og en helt ny rolle og posisjon i samfunnet med den nye teknologien som gir allmenheten tilgang til fotografiske verktøy. Jeg tenker at dette gir fotoboken en selvfølgelig plass, i egenskap av at den som medium og språk står i nær relasjon til vår personlige referanseverden – og dette kan tilby nøkler til å nærme seg fotoboken for mannen i gata.»

I dag, når vi alle er både produsenter …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?