Fortsatt kvinnenes valg

Regjeringens forslag til ny biolov har skapt usikkerhet rundt gravide kvinners rett og mulighet til å få kunnskap om eventuelle sykdommer eller misdannelser på fosteret. Det regjeringen ser ut til å ønske, er å stramme inn praksisen rundt bruk av ultralyd, blant annet i den hensikt å unngå selektiv bruk av aborter i den hensikt […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Regjeringens forslag til ny biolov har skapt usikkerhet rundt gravide kvinners rett og mulighet til å få kunnskap om eventuelle sykdommer eller misdannelser på fosteret. Det regjeringen ser ut til å ønske, er å stramme inn praksisen rundt bruk av ultralyd, blant annet i den hensikt å unngå selektiv bruk av aborter i den hensikt å «luke ut» fostre med misdannelser eller handikap.

Det er lett å være enig i at samfunnet ikke som sådan bør bestrebe seg på å lete opp fostre med misdannelser i den hensikt å luke ut bestemte lidelser. Samtidig er det hevet over tvil at man ved bruk av ultralyd og fosterdiagnostikk også kan oppspore lidelser som lar seg behandle i mors liv, og like klart er det at mange foreldre vil være tjent med å få beskjed om sykdommer eller misdannelser før fødselen, slik at de får forberedt seg.

At vi ikke ønsker noe «sorteringssamfunn» betyr ikke at vi uten videre kan avskjære vordende foreldre fra å få relevant, tilgjengelig informasjon om sykdommer og misdannelser på fosteret. Det er klart at slik informasjon vil innebære at en del kvinner vil velge å ta abort, fordi de ikke makter å bære fram og ta ansvar for barnet. Det er en individuell rettighet kvinnene har, og skal ha, og som ikke kan skyves til side av frykten for et «sorteringssamfunn». Vi føler oss overbevist om at de kvinnene det gjelder ikke føler at de «sorterer bort» eller «luker ut», men at de fatter en svært vanskelig beslutning basert på egen livssituasjon. Og det er dette kvinners rett til selvbestemt abort handler om: Ingen skal kunne sette seg over kvinnens egen vurdering av egen livssituasjon. Det er hennes suverene valg. Hva hun legger til grunn for den vurderingen, er også opp til henne.

Det vi har sympati for, er ønsket om at det skal være godt kvalifisert personell som foretar undersøkelsene, slik at gravide kan få skikkelig informasjon om sykdommer eller misdannelser man finner på fosteret. Ingen ønsker at foreldre skal fatte en beslutning de senere angrer på, fordi informasjonen de fikk var for dårlig.

Men det at den gravide får informasjon om fosteret kan ikke være av det onde. Det gir kvinnene en bedre mulighet til å ta ansvar for sin egen situasjon.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here