Faksimile av Orientering 10. januar 1970
Faksimile av Orientering 10. januar 1970

Fortielsen


LEDER ORIENTERING 17. 01.1970

Email: john@nytid.com
Publisert: 2020-01-01

Da kommunisthetsen var på sitt verste her i landet løp utenriksminister Langes visergutter rundt i avisredaksjoner og til Kringkastingen og gav beskjed om hvilke nyheter som måtte holdes tilbake eller forvrenges «av hensyn til landets interesser». De skamløse tilstandene resulterte i en svart/hvit-maling og en løgnkampanje som har hatt ettervirkninger helt opp til våre dager. Forbryterne og skandalereporterne var utpekt av de selvopptatte oraklene i Utenriksdepartementet.

Samtidig ble det innført en praksis med møter mellom representanter for Utenriksdepartementet (Lange) og redaktørene i de største avisene. Kommunikasjonslinjene måtte holdes åpne, men informasjonene og direktivene gikk bare den ene veien, fra profeten i UD til kaninene i avisredaksjonene. Selvsagt ble også andre og mer intelligente metoder tatt i bruk. Foruten å bli informert om hvilke nyheter som måtte holdes tilbake i hvert enkelt tilfelle, ble sjefredaktørene gitt fortrolige opplysninger av sikkerhetspolitisk karakter. De ble innlemmet i de informertes rekker. På det viset var de både informert og bundet. Nå var de blitt betydningsfulle og måtte føle det samme ansvar som de velvillige tjenestemennene i UD. I praksis hadde de for alltid selv festet en munnkurv på seg. Og de fikk merke at den satt fastere enn de hadde innbilt seg. Selvsagt fantes det anledninger da den kunne legges vekk for en tid. Det var for korte og lykkelige øyeblikk. Kjevene var lettere å bevege på seminarene som ble arrangert av Folk og Forsvar eller Forsvarsdepartementet. Også der var redaktørene hedersgjester. 

Stort sett er norske pressefolk ubestikkelige. De tar ikke imot pengegaver for deretter å
lage krypende reportasjer i avisene eller Kringkastingen.

Det var aldri tale om bestikkelse. Stort sett er norske pressefolk ubestikkelige. De tar ikke imot pengegaver for deretter å lage krypende reportasjer i avisene eller Kringkastingen. Det er nok av ambassadepersonell som ligger på lur, og som forsøker seg. De blir kategorisk avvist. Likevel er de blitt gisler med eller mot sin egen vilje. Kontakten med «det ansvarlige Norge» har gitt dem en følelse av egen betydningsfullhet og ansvar som ellers …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

1 kommentar

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)