Forsvarsdepartementet: – Vi har snakket med svenskene om norsk deltakelse

Den norske regjeringen har diskutert deltakelse i EUs stridsgrupper med den svenske regjeringen. Kontakter har vært både på embetsnivå og på politisk nivå, sier politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Bengt T. Eidem.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.05.2004
Kommentarer