Forsvarsbudsjett for økt konfrontasjon

Er det klokt å undergrave norsk basepolitikk?