Forsvaret må åpnes


Hemmeligholdet rundt norske soldaters oppdrag i utlandet skader Forsvaret.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2007-07-27
[27. juli 2007] I disse dager reiser de danske soldatene hjem fra Irak. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har lovet at alle landets soldater skal være ute av Irak i løpet av august. Tilbaketrekkingen skjer etter at sju danske soldater er drept, og en sterk debatt rundt det danske bidraget til den amerikanske okkupasjonen av Irak. Samtidig kjører Weekendavisen en serie intervjuer med soldatene, der de reflekterer rundt sitt eget oppdrag. Så langt har de vist tvil rundt egen motivasjon, og kritisert deltakelsen som sådan.

En liknende, norsk serie er nærmest utenkelig. Forsvarets menn og kvinner i utenlandstjeneste blir møtt med strenge retningslinjer og sterke represalier dersom de uttaler seg om oppdragene de reiser på, hvis deres personlige refleksjoner på noen måte avviker fra dem som kommer fra pressetalspersonene sentralt. Norske soldater tør ikke uttale seg, i frykt for å bli utestengt fra videre tjeneste. Problemstillingen gjelder sanitetspersonell, …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal