Først bomber – så kraftsalg

Israel bombet det eneste kraftverket på Gazastripen i filler. Nå driver de storstilt salg av egen kraft til palestinerne.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 13.07.2006

Onsdag 28. juni bombet israelske jagerfly transformatorene til Gaza Power Generation Company (GPGC). Kraftverket som leverte nesten halvparten av strømmen til Gazastripens halvannen millioner innbyggere er satt ut av spill i lang tid. Nå må palestinerne kjøpe hele sitt energibehov fra Israel.

– Å reparere de ødelagte transformatorene fullstendig vil ta minimum åtte måneder, men det kan ta opp til to år, forteller Jamal AbuGosh ved de palestinske energimyndighetene til Ny Tid.

De humanitære følgene etter kraft-bombingen har vært store for en allerede prøvet befolkning. Sykehus har blitt mørklagt, mat råtner og pumpene som gir rent vann står. Internasjonalt har angrepet møtt fordømmelse som kollektiv avstraffelse, og Verdens Helseorganisasjon uttalte at Gaza nå står på randen av en helsemessig katastrofe.

Miryam Shomrat, Israels ambassadør til Norge og Island, mener imidlertid at bombingen var nødvendig for de militære operasjonene.

– Poenget var å gjøre livet hardere for kidnapperne [av den israelske korporalen Gilad Shalit. Red.anm.]. Vi ville blant annet gjøre det vanskeligere for dem å kommunisere, uten strøm kan de for eksempel få problemer med å få ladet mobiltelefonene sine.

Palestinerne på Gazastripen er til vanlig avhengig av strøm fra Israel Electric Company (IEC). Nå har de sett seg nødt til å be om økt leveranse. Ødeleggelsene er så omfattende at Israel kan se fram til mersalg til Gaza en god stund framover.

En annen måte å øke kapasiteten på er å bygge en ny overføringslinje fra IEC til Gaza, noe det ble enighet om i 1999. Selvstyremyndighetene har imidlertid ikke klart å skaffe til veie de fem millioner amerikanske dollarene som skal til for å få bygget kraftlinjen.

– Vi trenger uansett også å reparere en annen transformator i Nord-Gaza, som ble bombet tidligere, forteller AbuGosh.

Ambassadør Shomrat mener Israel har vært svært behjelpelig med innførsel av forskjellige typer drivstoff og aggregat for å bøte på problemene som har fulgt med kraftmangelen, samt klor til å desinfisere vann. Hun mener palestinerne ikke har andre å skylde på enn seg selv.

– Oppførselen deres minner meg om historien om ham som drepte sin mor og far, for så å be dommeren om mildere straff fordi han var foreldreløs.

Neste gang Israel ønsker å hindre innbyggerne i Gaza i å bruke strøm, til mobillading eller annet, trenger de ikke bruke bombefly. De kan bare slå av bryteren.

Svensk gave bombet

[sverige] To av de seks transformatorene som ble bombet ved kraftverket i Gaza, var en gave fra den svenske regjeringen.

– Sverige ser på bombingen som en kollektiv avstraffelse, som strider mot folkeretten, sier Nina Blomberg, politisk rådgiver til den svenske bistandsministeren.

Ifølge Blomberg har svenske myndigheter ingen planer om å be om økonomisk erstatning fra Israel, men krever at de bidrar til å bedre forsyningen av elektrisitet og andre nødvendigheter til Gaza, samt legge til rette for en enkel og rask gjenoppbygging av anlegget.

Israels ambassadør Miryam Shomrat ønsker ikke å kommentere det svenske kravet, men om tilretteleggingen for gjenoppbygging sier hun:

– Israel er i krig, og vi vurderer ikke slike ting så lenge vi er i krigssituasjon.

Svenske myndigheter ser nå på muligheten for å bidra til gjenoppbyggingen. Norge har også gitt støtte til infrastruktur for elektrisitet i Gaza.

Kuler og kunst

[oslo] Gaza er preget av unntakstilstand. Likevel klarer noen av innbyggerne å koble tankene over på kunst.

Lederne for den palestinske organisasjonen for samtidskunst (Paca) har nettopp vært i Oslo. De arbeider med å realisere Palestinas første kunstakademi som skal ligge i Ramallah.

Initiativet ble tatt av den norske billedkunstneren Henrik Placht. Etter tre år med planlegging, workshops og nettverksbygging er nå prosjektet sikret. De har fått ni millioner kroner fra Utenriksdepartementet og faglig støtte fra Kunsthøgskolen i Oslo.

– Kunst må ikke vike i en krigssituasjon. Journalistene fortsetter å skrive, og kunsten har en like viktig rolle. For mens media dehumaniserer krigen, gir kunstnerne lidelsen et menneskelig ansikt, sier kurator og direktør i Paca Reem Fadda.

– Samtidskunst kan tilpasses enhver kultur, og egner seg som plattform for politisk og sosial kritikk, mener Fadda.

Han understreker at akademiet skal opprettes på premissene til arabisk kultur, og ikke være en blåkopi av vestlige kunstinstitusjoner.

STRØM I GAZA

  • Transformatorene til Gaza Power Generation Company (GPGC), som 28. juni ble bombet av israelske jagerfly, leverer vanligvis 43 prosent (90 megawatt) av strømmen til Gazastripen.
  • Resten av den elektriske energien blir kjøpt fra den eneste tilgjengelige leverandøren, Israel Electric Company (IEC).
  • Etter bombingen måtte de palestinske selvstyremyndighetene be IEC om å levere mer kraft. Importen gikk ifølge Israels ambassade opp fra 115 til 124 megawatt, som er maksimalt av det selskapet klarer å levere.
  • De palestinske energimyndighetene oppgir at leveransen økte fra 110 til 128 megawatt.
Kommentarer