Forsøkt presset av Ap

SVs medlem av pensjonskommisjonen ble forsøkt presset av Ap. Derfor ble kommisjonens innstilling utsatt.

Ny Tid

Arbeiderpartiet var redd for at SV skulle stå alene både når det gjaldt en mer rettferdig pensjonsmodell, og når det gjaldt ytelsesbaserte tjenestepensjoner. Det mener SVs medlem av pensjonskommisjonen var bakgrunnen for at kommisjonens innstilling ble utsatt. Tiden skulle brukes på å få Westhrin til å bøye av for flertallet i kommisjonen. Men det var til slutt Ap som bøyde av.

Opprinnelig skulle pensjonskommisjonen, under ledelse av Sigbjørn Johnsen, ha avlevert sin innstilling i fjor høst. Da deadline nærmet seg, måtte Johnsen gi beskjed om at kommisjonen ikke var ferdig, og trengte mer tid. Men ifølge Henriette Westhrin, som representerte SV i kommisjonen, var arbeidet da sluttført. Det var bare én ting som gjenstod: Flertallet i kommisjonen ønsket å sette en bom for ytelsesbaserte tjenestepensjoner, slik at kun innskuddsbaserte ordninger stod igjen. Westhrin var uenig.

Forskjellen på innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon er enkelt sagt at det er arbeidstaker som bærer risikoen ved førstnevnte, mens arbeidsgiver bærer risikoen ved sistnevnte. I en innskuddsbasert ordning betales det et bestemt beløp månedlig for hver arbeidstaker inn til et pensjonsfond. Hvor mye arbeidstakeren får igjen, avhenger av avkastningen i fondet. Ved en ytelsesbasert pensjonsordning har arbeidstaker rett til en bestemt pensjon uansett. Tryggheten blir dermed større for den ansatte.

Ifølge SV-nestlederen var Arbeiderpartiet allerede bekymret for at SV med sin alternative pensjonsmodell framstod som mer fordelingsorientert enn Arbeiderpartiet. At de to partiene også skulle skille lag når det gjaldt tjenestepensjonene ble for mye å svelge, ikke minst fordi tjenestepensjonene er en så viktig sak for LO.

– Den dragkampen utsatte avslutningen av kommisjonens arbeid. Sigbjørn Johnsen satte seg på meg og håpet helt til siste slutt at vi skulle bli enige, sier Westhrin.

Det ble da også resultatet: Westhrin stod fast på at det måtte være åpning både for ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon. I siste møte i kommisjonen sluttet Arbeiderpartiets representanter seg til hennes syn, forteller SV-nestlederen.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.