Forslag mot sin hensikt

Helseminister Bent Høies forslag om standardiserte tobakkspakninger bryter muligens internasjonal rett, sørger for økt omsetting av illegale og piratkopierte varer på det norske markedet, og eksproprierer private bedrifters rett til egne varemerker. FrP har alltid vært på eiendomsretten og lovlydighetens side. Det skal vi fortsatt være, og det skal jeg arbeide for på helgens landsmøte […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Helseminister Bent Høies forslag om standardiserte tobakkspakninger bryter muligens internasjonal rett, sørger for økt omsetting av illegale og piratkopierte varer på det norske markedet, og eksproprierer private bedrifters rett til egne varemerker. FrP har alltid vært på eiendomsretten og lovlydighetens side. Det skal vi fortsatt være, og det skal jeg arbeide for på helgens landsmøte i FrP.

At snus, som er 95–99 prosent mindre farlig enn tobakk, havner i samme kategori, skal jeg la ligge nå. Endringer i lovverket om innføring av standardiserte tobakkspakninger er sendt ut på høring fra Helsedepartementet. Dette vil medføre et nytt prinsipp i Norge som tilsier at staten kan frarøve enhver bedrift og produsents rett til eget varemerke. Det er meget alvorlig.

Forslaget medfører en ekspropriasjon av produsenters varemerkerett, innskrenking av ytringsfriheten og en handelshindring som jeg vanskelig kan se er i samsvar med den europeiske menneskerettskonvensjonen, EØS-regelverk, TRIPS-avtalen og den norske grunnloven. Det er overraskende at Helsedepartementet mener det er legitimt for Staten å ekspropriere private bedrifters rett til egne verdier. Spørsmålet er prinsipielt viktig for alle bedrifter og investorer som vurderer å satse i det norske markedet. Lovforslaget innebærer at det åpnes en dør som kan ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardere enn hva departementet sannsynligvis har tatt inn over seg.

Ingen effekt. En god regel når man utformer nye politiske virkemidler, bør være at de faktisk virker – og ikke i realiteten er symbolske endringer for å vise tilsynelatende handlekraft. Jeg forstår at Høie er en type politiker som uansett mener at målet helliggjør middelet, men her fungerer ikke middelet engang. Forsøk med standardiserte tobakkspakninger er gjennomført i Australia uten noen stor effekt. I 2013 konkluderte en studie fra London Economics at nedgangen i antall røykere fortsatte i samme tempo som før innføring av standardiserte pakker i Australia, og året etter konkluderte en studie fra University of Zürich at det ikke hadde hatt noen effekt på nyrekruttering blant ungdom. Det eneste resultatet av merkevareforbudet er at omsetningen av illegale og piratkopierte produkter økte med 10 prosent på ett år.

Regjeringen har etablert en nettside i kampen mot piratkopierte varer. På denne siden kan vi lese at piratkopierte tobakksvarer er utbredt og økende i det norske markedet. Piratkopierte tobakksvarer betyr ifølge tollmyndighetene at vi kan få farligere produkter på det illegale norske markedet. Dette medfører dermed en økt risiko for innbyggerne og samfunnet.

Endringene kan med andre ord, og med relativt stor grad av sikkerhet, medføre økt illegal omsetning, økning av farlige piratprodukter på det norske markedet og økt finansiering av organisert kriminalitet og terrorvirksomhet. Sagt på en annen måte betyr endringene at staten vil tape inntekter mens kriminelle organisasjoner får større profitt. Det er helt sikkert ikke hensikten, men det er realitetene dersom forslaget blir gjennomført.

Realiteter og symbolpolitikk. Det er et helt legitimt mål å sette folkehelsen høyt på dagsorden. Det støtter vi. Problemet er når veien til målet er brolagt med gode intensjoner, mens de dystre realitetene dessverre legges i en skuff. Det er viktig at myndighetene tar inn over seg de faktiske konsekvensene av forslagene i en kriminalpolitisk kontekst.

Piratkopierte tobakksvarer betyr at vi kan få farligere produkter på det illegale norske markedet.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here