Forskjeller som betyr noe

Skal politikerforakten reduseres, må det være synlige forskjeller mellom partiene.

[24. februar 2006] Om statsministeren heter Thorbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik eller Jens Stoltenberg, ser ikke ut til å spille noen stor rolle. Det kan være fristende å konkludere slik når nye tall denne uka viser at lønnsforskjellene i Norge øker kontinuerlig – uavhengig av hvem som har regjeringsmakten. I løpet av de siste ti årene har funksjonærer i NHO-bedrifter fått nærmere 100.000 mer i lønnsøkning enn hotellansatte. De nye tallene for lederlønninger er ikke klare ennå, men de bedrer neppe bildet. Selv med Kristin Halvorsen som finansminister, kan det se ut til at utviklingen fortsetter.

Til Dagbladet har Halvorsen sagt at markedet har skylden. Det kan da også virke som om presset fra den økonomiske globaliseringen tvinger oss til å oppgi målet om utjevning. Men å bryte med den er intet alternativ. Så langt har alle forsøk endt i totalitarisme.

Å redusere forskjellene på en ansvarlig måte i en globalisert verden, krever snarere politisk nytenkning og politisk handlekraft. I det tamme klimaet for ideologisk idéutvikling som lenge har hjemsøkt vårt land, er det for få slike forsøk. Et særlig ansvar hviler på flertallsregjeringen som har en enestående sjanse til å skape en ny visjon – en arvtaker etter velferdsstatsprosjektet i etterkrigstiden.

Et første steg kunne være å bedre forholdene til dem som sitter aller nederst ved bordet. I denne ukas Ny Tid kan du lese om utlendingsinternatet på Trandum, der flyktninger som har fått avslag på asylsøknaden befinner seg i en rettighetsmessig gråsone. Her sitter mennesker under fengselslignende betingelser, bare under dårligere forhold enn i fengsel – enkelte i månedsvis. Det kan være fristende å tenke at det eneste alternativet er lukkede asylmottak, noe som ville være tilsvarende uakseptabelt. Vi står igjen overfor en situasjon der globaliseringen har skapt et akutt behov for nytenkning.

God lesning, og god politisk idéutvikling.

Kommentarer