Forskerne varsler klimakatastrofe

Englands statsminister, Tony Blair, har lovet å sette klimaendringer på dagsorden i 2005. Første steg var en klimakonferanse i England forrige uke. Konferansen samlet 200 av verdens ledende klimaforskere for å fortelle Blair om konsekvensene av klimaendringer. Resultatene de kom med var dramatiske. En ny rapport som ble presentert på konferansen konkluderer med at det […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Englands statsminister, Tony Blair, har lovet å sette klimaendringer på dagsorden i 2005. Første steg var en klimakonferanse i England forrige uke. Konferansen samlet 200 av verdens ledende klimaforskere for å fortelle Blair om konsekvensene av klimaendringer. Resultatene de kom med var dramatiske.

En ny rapport som ble presentert på konferansen konkluderer med at det om ti år er for sent å snu utviklingen. Da vil global oppvarming være uunngåelig. Og mens FN gjennom flere år har advart mot konsekvensene av klimaendringer, går forskerne på denne konferansen enda lenger. Oxford University har gjennomført verdens største studie av klimaendringer. Denne rapporten sier at konsekvensene av klimaendringer er dobbelt så katastrofale som de tallene FN opererer med.

Polarisen har blitt halvparten så tykk det siste tiåret. Naturkatastrofer øker i antall over hele verden. Og de naturkatastrofene som er knyttet til klimaendringer som tørke, flom og stormer, vokser tre ganger så raskt sammenliknet med de naturkatastrofene som ikke er knyttet til klimaendringer som for eksempel jordskjelv.

De scenarioene som forskerne tidligere har ansett som usannsynlige blir nå tatt mye mer alvorlig. Det var tidligere antatt at Golfstrømmen ikke vil snu. Nå anslår forskerne at det er 45 prosent sannsynlig at dette vil skje innen 2100, og 70 prosent sannsynlig at det vil skje innen år 2200. Dette kan gi Nord-Europa en ny istid.

Afrika vil bli tørrere. I løpet av dette århundre er det ventet å regne 60 prosent mindre om vinteren og 30 prosent mindre om sommeren i de sørlige delene av Afrika. Et land som Zambia kan da miste nesten all dyrkbar mark, og millioner av mennesker vil flykte på leiting etter mat. På verdensbasis vil mer enn 3,3 milliarder mennesker, halvparten av jordens befolkning, bo i områder som vil kunne få store avlingstap som følge av klimaendringene.

Forskerne på konferansen er entydige på at menneskene har skyld i disse endringene. Og de understreker betydningen av at tiltak må settes i gang raskt. Venter vi ti år med å få ned utslippene blir det dobbelt så dyrt som å redusere utslippene i dag. Venter vi 20 år kan det bli opp til syv ganger så dyrt.

Mens verdens forskere roper varsku, vender norske politikere det døve øret til. Den Norske diskusjonen går på om vi skal øke de allerede enorme utslippene våre ved å bygge forurensende gasskraftverk og åpne nye havområder for oljeboring. Nå er tiden for å våkne fra dvalen. Vi må selvsagt si nei til ytterligere forurensing fra gasskraftverk og oljeboring, men også starte med å redusere utslippene. Jo lenger vi venter, desto vanskeligere blir det å få ned de farlige utslippene av klimagasser.

Anders Haug Larsen er organisasjonssekretær i Natur og Ungdom.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here