Fornøyde lærere på Bjølsen skole

Ny pedagogisk plattform med tolærersystem, fleksibilitet og samarbeid som viktige elementer, ser ut til å være mye av forklaringen på den gode stemningen.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Man skal bli litt trøtt og sliten etter en god arbeidsdag, sier rektor Trond Herland ved Bjølsen skole i Oslo til Ny Tid.

Vi har tatt oss en tur til denne barneskolen på Oslos østkant for å få noen inntrykk av lærernes opplevelse av arbeidsmiljø og mulig trøtthet i skolehverdagen. Skal vi tro Herland, er lærerne på Bjølsen skole fornøyd med hverdagen, og trøtthet er ikke noe problem. Hvis man er trøtt og sliten, er det i så fall en god trøtthet.

Tolærersystem

– Hva er det dere gjør som fører til så fornøyde og inspirerte lærere?

– Vi har samlet ressursene og har nå et system der det så godt som hele tida er to lærere i samme klasse. To lærere er klassestyrere for samme klasse. Disse lærerne er alltid sammen med den samme klassen; i alle fag og sammen med alle typer elever.

– Hva skjer hvis noen blir syke?

– Da foretrekker man å ha klassen alene. Å sette inn vikarer fungerer sjelden bra. Det er som å hente inn et menneske fra gata. Det blir i alle fall lite læring av det.

Herland er opptatt av at trøtthet og slitenhet er en god og naturlig ting som følger etter en god arbeidsdag. Han forteller at han blir sliten i hodet etter mange møter og sitting foran PC’n. Men det er som det skal være. Det som derimot er et problem, ifølge Herland, er hvis arbeidssituasjonen er preget av stress og man føler at man hele tida er på etterskudd.

– Vi må ikke sykeliggjøre det å være sliten, det kan du sitere meg på , understreker Herland.

Samarbeid og trygghet

Klokka er 10.30, det er «store fri», og rektor Herland tar meg med inn på lærerværelset der lærerne tar seg en pause og spiser matpakka si. Vi setter oss ned sammen med Sonja Thoresen, Cathrine Tangen og Jan Gaarder. På spørsmål om hva de synes om det nye pedagogiske opplegget, får vi positive svar. De er mindre slitne nå.

– Vi har andre voksne å forholde oss til, og det gjelder både gledelige og vanskelige ting. Det gir større trygghet, forteller Sonja Thoresen.

– Vi mikser også erfarne og nyutdannede lærere, og det lærer både de unge og oss litt eldre av. De unge lærer av oss eldre og kommer lettere inn i lærerrollen, og vi eldre og erfarne lar oss inspirere av de unges innspill og får nye impulser. Samarbeidet både med elevene og lærere er blitt bedre. Vi kan dele klassene i større grad enn tidligere. Den ene læreren kan for eksempel undervise i naturfag, og den andre i musikk. Det tenkes mer helhet og prosjekter, og elevene gir uttrykk for at de liker det. Vi har også fått færre disiplinproblemer.

Cathrine Tangen forteller at noe av det som gjør lærere mest slitne, er alle lydene som elevene lager, spesielt i de lavere klassene. Tangen har vært øvingslærer i 12 år, og hun lar seg ennå inspirere av lærerstudentene.

Fleksibiliteten er noe av det beste ved det nye opplegget, ifølge de tre lærerne. Som det står i skoleavisa som rektor Herland har stukket til oss, finnes det «ingen pedagogisk god grunn til at et barn skal ha matte i 3. time hver tirsdag gjennom et helt skoleår». I skoleavisa leser vi også at «tilpasset opplæring betyr at alle elevene skal få utfordringer ut ifra sitt ståsted, sine evner og behov». Rektor Herland forteller at dette blant annet betyr at også spesialundervisningen foregår inne i klasserommet der klassen er samlet. Lærerne, som nå stort sett er to i hver klasse, har stor frihet til å organisere undervisningen, og man har større muligheter til å prøve ut nye måter å undrvise på.

– Vi litt eldre lærere vet akkurat hva vi rekker i løpet av et år, men de nyutdannede lærerne vet ikke det. Sånt tar tid. Men fordi vi nå samarbeider mye tettere med de nyutdannede, kan vi gi dem råd og trygge dem i lærerrollen på en helt annen måte enn tidligere, sier Sonja Thoresen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here