Fornøyd med Islamsk Råd

- Jeg kan ikke helt forstå hvorfor de ikke har sagt dette tidligere, er reaksjonen fra homobevegelsen etter at Islamsk Råd i denne utgaven av Ny Tid gjør det klart en gang for alle at de er motstandere av dødsstraff for homofile.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.09.2009

Det er nå bevegelse i debatten om homofili og dødsstraff som har versert i norske medier siden den startet på et møte hos studentforeningen Skeivt Forum i november 2007. Nestleder i Islamsk Råd, Asghar Ali, ville her ikke ta klar avstand fra dødsstraff for homofile, noe som vakte sterke reaksjoner.

«Ønsker ikke dødsstraff for homofili» var så tittelen på et innlegg i forrige utgave av Ny Tid, 28. august. Innlegget var skrevet av Shoaib Sultan, generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), og et svar på Ny Tids lederartikkel fra 21. august, som hadde tittelen «Islamsk Råds homotabbe». Her får Islamsk Råd kritikk for å ha sendt spørsmålet om dødsstraff for homofili videre til Det europeiske fatwarådet i stedet for selv å ta stilling til en slik praksis. Skeiv Ungdom og moderorganisasjonen Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) var imidlertid ikke fornøyd med selvkritikken i innlegget.

– Dette innlegget er et skritt i riktig retning, men Islamsk Råd er fortsatt ikke så tydelige som jeg skulle ønske, uttalte Sherry Hakimnejad, sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom, da Ny Tid ville ha en kommentar.

Hakimnejad får også støtte fra Karen Pinholt, leder for LLH.

– Det er bra at Islamsk Råd tar selvkritikk, men selvkritikken i innlegget handler mest om mediestrategien, og at islamsk Råd feilberegnet reaksjonene på å sende saken til fatwarådet. Jeg skulle ønske Islamsk råd også kunne ta selvkritikk på at de har vært uklare i spørsmålet om dødsstraff for homofili. Jeg tror vi kan samarbeide om å bedre vilkårene for minoriteter framover, men det vil alltid ligge en skygge over det samarbeidet, hvis ikke Islamsk råd kan si at også homofile fortjener respekt og menneskeverd, uttalte Pinholt.

Ny vending

Da Ny Tid på ny tar kontakt med Islamsk Råd og generalsekretær Shoaib Sultan, får de to organisasjonene sine ønsker oppfylt. Kravet fra LLH og Skeiv Ungdom er for det første at Islamsk Råd kommer med en uttalelse om at de er motstandere av dødsstraff, og for det andre at de sier at alle mennesker, heterofile som homofile, har krav på menneskeverd og respekt, helt uavhengig av norsk lov.

Sultan bekrefter at han kan gå god for disse formuleringene fra LLH og Skeiv Ungdom.

– Vi mener selvsagt at alle mennesker har samme grunnleggende menneskeverd, og at dette fordrer respekt. Dette er en grunnleggende verdighet gitt av Gud, og ikke noe som er avhengig av noen sekulær lov. Vi vil også påpeke at vi på generelt grunnlag ikke ønsker eller søker dødsstraff for noen forbrytelser, sier Sultan.

Ny Tid ringer tilbake til de to homoorganisasjonene som blir glade over svaret fra IRN.

– Ja, dette er mye tydeligere, og et utrolig godt grunnlag for videre samarbeid med Islamsk Råd. Jeg håper dette nå også vil bli fulgt opp i handling, sier Sherry Hakimnejad.

– Dette er kjempeflott. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor de ikke har sagt dette tidligere, men nå vil dialogen bli mye lettere framover, sier Karen Pinholt.

– Er dette en ny vending i saken?

– Ja, helt åpenbart.

– Er LLH nå fornøyd?

– Ja, vi er fornød på den måten at vi nå har et grunnlag for en dialog. Men det betyr ikke at vi kommer til å slutte å mase om homofiles rettigheter, det vil vi også gjøre overfor konservative kristne. Det er mange grupper som har en lang vei og gå, sier Pinholt.

Beklager

Shoaib Sultan forteller at Islamsk Råd Norge ser fram til et konstruktivt samarbeid med LLH framover.

– Vi synes det er positivt at de tar våre signaler på riktig måte framfor å fokusere på å fremme tvister mellom oss, sier Sultan.

Han har følgende forklaring på hvorfor det tok såpass lang tid å presentere et endelig standpunkt i denne saken.

– Vi beklager at det har trukket ut, men som uavhengig interesseorganisasjon er det maktpåliggende for oss at IRN verken lar seg, eller gir inntrykk av å la seg, diktere av annet enn våre medlemsorganisasjoners legitime meninger. IRNs standpunkt ville kun ha betydning og være relevant for norske muslimer når det kom på et tidspunkt hvor det var klart at det var IRN selv som tok initiativ, og ikke et resultat av diktat. Med lederartikkelen i Ny Tid og vår egen forutgående fellesuttalelse med LLH i etterkant av voldsepisoden på Grønland, følte vi at tiden var moden for å markere vårt standpunkt, sier han.

Kunstig framstilling

9. august i år ble et homofilt par sparket ned på Grønnland. Karen Pinholt mener mediene må skjerpe seg etter dekningen av denne voldsepisonden.

– Voldsepisoden på Grønnland for et par uker siden var veldig trist i seg selv, og medienes framstilling gjør det hele enda verre, sier hun.

Politiets nyeste statistikk om hatkriminalitet er fra 2007 og viser at av 39 registrerte gjerningspersoner dømt for vold mot homofile hadde 85 prosent norsk landbakgrunn, 15 hadde en annen landbakgrunn enn norsk.

– De store mediene later som om det største problemet er en konflikt mellom homofile og muslimer, men dette er helt feil. Statistikken viser at hatvold mot homofile hovedsakelig begås av unge, hvite menn. Medienes framstilling er kunstig og ødeleggende. Både homofile og muslimer er minoriteter, og en del av de fordommene i møter i hverdagen er ganske like. Derfor blir det helt feil å sette disse to gruppene opp mot hverandre. De som har de aller verst, er de som tilhører begge disse gruppene, de homofile muslimene, sier Pinholt.

Sherry Hakimnejad er en av de som tilhører begge disse gruppene. Fire av de sju styrmedlemmene i Skeiv Ungdom har nå muslimsk bakgrunn.

– Jeg regner meg som muslim og lesbisk. Andre muslimer vil kanskje ikke si at jeg er muslim, men for meg handler dette om hva jeg tror på innerst inne, og jeg tror at jeg kan være en god muslim selv om jeg er lesbisk. Det viktige er hvilke verdier man lever etter, avslutter hun. ■

Kommentarer